logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Mauskogen

Innlegg:

Mau-skogen og klima

En av de mest debatterte miljøsakene i Kenya de siste årene er ødeleggelsen av Mau-skogen. Det 400 000 hektar store området er vannkilde for flere av Kenyas viktigste elver og innsjøer.

Hvordan er dette så relevant for klimasaken? For det første gjør nedbygging av skogen innbyggerne som i dag er avhengig av vann fra området mer sårbare for effektene av klimaendringer slik som tørke. For det andre benytter også mange elvene som kilde til strøm gjennom store og små vannkraftverk. Når elvene tørker ut er det gjerne fossile aggregater som blir alternativet. I tillegg vil mange av de fattigste gå fra bruk av strøm til matlaging til høsting av ved, noe som igjen truer skogen.

Den to år gamle klimahandlingsplanen for Kenya gir gode visjoner for klima- og energipolitikken. Men det holder ikke at politiske ledere lager lover og tar beslutninger så lenge disse ikke gir endring på bakken. Rundt om i Kenya fortsetter en som før. Det er Mau-debatten et tydelig eksempel på.

ImageImageLuttah Annette Aluora er ansatt i Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE International). Hun er opprinnelig fra Kenya, men bor og arbeider i dag i Togo. Luttah har et brennende miljøengasjement og tror miljøet best kan løses gjennom arbeid med ungdom. På den måten kan vi skape fremtidens ledere.  Les alle hennes innlegg her.

Image