logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Benin

Innlegg:

Ren energi-boom i Vest-Afrika

Vest-Afrika blitt en leder innen fornybar energi og energieffektivisering i Afrika.

Gjennom det regionale samarbeidet i ECOWAS har tilgangen til ren energi blitt bedre og det ventes ytterligere forbedring etter hvert som den nasjonale politikken for ren energi og energieffektivisering kommer på plass i stadig flere land.

Her må vi rette en stor takk til lokalsamfunn som arbeider for fornybare energiløsninger og mer effektiv bruk av energi. Benin er et godt eksempel hvor lokalsamfunn har skapt gode eksempler på at det går fint å utvikle seg med miljøvennlige løsninger. Dette har skapt entusiasme hos tidligere skeptiske myndigheter. Nå lanserer Benin støtteordninger for fornybar energi og initiativ for smartere bruk av strøm.

ECOWAS oppsummerer utviklingen i Vest-Afrika i en ny rapport. Rapporten gir håp, men mangler en god land-for-land gjennomgang av status. Det vil være nødvendig for å hjelpe enkeltland i å utvikle sin politikk for miljøvennlige energiløsninger. I mellomtiden kan vi glede oss over at de gode eksemplene fra lokalsamfunnene spres.

ImageImageLuttah Annette Aluora er ansatt i Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE International). Hun er opprinnelig fra Kenya, men bor og arbeider i dag i Togo. Luttah har et brennende miljøengasjement og tror miljøet best kan løses gjennom arbeid med ungdom. På den måten kan vi skape fremtidens ledere.  Les alle hennes innlegg her.

Image