Lyser ut 84 nye blokker til oljeleting

Bare tre uker etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) uttalte at det ikke er plass til nye olje- og gassfelt dersom verden skal nå klimamålet på 1,5 grads oppvarming, og bare én dag etter det ble kjent at Norge ikke har nådd klimamålet for 2020, velger regjeringen å lyse ut 84 nye lisenser til oljeboring, hvorav 70 er i Barentshavet, og 15 er innenfor den naturfaglige iskantsonen.

Oljeplattform

– Det er helt utrolig at regjeringen går inn for å lyse ut 84 nye områder for oljeleting rett etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at stans i ny olje- og gassproduksjon er nødvendig for å nå klimamålene. Dette vil være å snuble baklengs inn i framtiden med begge skylappene på, sier Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet.

Hun trekker fram at for å i det hele tatt ha 50 prosent sjanse for å nå klimamålene og unngå de farligste klimaendringene, må vi la halvparten av kjente forekomster av fossil energi bli liggendende. Nylig kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport som sier at ingen nye olje- og gassfelt må bygges ut, skal vi klare klimamålet om 1,5 grads oppvarming.

– Da er det helt virkelighetsfjernt å i tillegg skulle lete etter nye oljeforekomster, sier Kvamme.

I går kom også nye tall for Norges klimagassutslipp. Tallene viser at Norge mest sannsynlig ikke har nådd klimamålet for 2020.

– Og så kommer dette attpåtil dagen etter at klimatallene for 2020 viser at vi bomma på klimamålet vi hadde for i fjor.

Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet. FOTO: Silje Katrine RobinsonHun viser til at at ny oljeleting nå vil bli til oljefelt over ti år fram i tid, siden gjennomsnittstiden fra funn til utbygging er 12 år.

– Regjeringen saboterer dermed Norges klimainnsats i mange tiår framover, fortsetter hun.

Spesielt kritikkverdig er de femten oljeblokkene som overlapper med området hvor det kan komme havis i Barentshavet.

– Flere av områdene hvor selskapene nå kan søke om å lete etter mer ubrennbar olje og gass er i svært sårbare områder, som i og rundt den naturfaglige iskantsonen i Barentshavet. Om regjeringen går inn for dette, viser de virkelig sitt sanne ansikt i natur- og klimakrisen, avslutter hun.