Energi til de fattigste

1,3 milliarder mennesker lever uten tilgang til moderne energitjenester. Derfor har Norge tatt initiativ til Energy+, et program som skal støtte utbygging av fornybar energi og energieffektivisering i fattige land. FN priser tiltaket.

Energy+ ble lansert på energikonferansen i Oslo i oktober, der blant andre FNs generalsekretær Ban Ki-Moon deltok. Programmet er modellert på skoginitiativet REDD+, og skal gi flere tilgang til ren energi.
– Jeg leste lekser i det svake lyset fra parafinlamper og stearinlys. Vi hadde ikke kjøleskap. Jeg fikk tilgang til elektrisitet for første gang da jeg begynte på universitetet. Frem til det levde jeg i mørket, sa Moon til forsamlingen.
Naturvernforbundet har takket ja til å bli partner i initiativet. De har lang erfaring med praktisk arbeid for å gi tilgang til energi og bruke energi mer effektivt i utviklingsland, spesielt i Sentral-Asia og Afrika. Naturvernforbundet ser det som en viktig oppgave å jobbe for at Energy+ blir mer enn utbygging av stor vannkraft, og at tiltak som når de fattigste direkte får en viktig plass i initiativet.

Å nå ut til alle
– Kraft er viktig og nødvendig, men kan ikke dekke alle behov, og når ikke ut til de fattigste. 1,9 millioner mennesker dør årlig av partikler og røyk fra åpne ildsteder, og produksjon av trekull gir store problemer med avskoging, sier Yngvild Lorentzen, leder for internasjonal avdeling i Naturvernforbundet.
– Man må samarbeide med lokalsamfunnene, og få folk selv til å skjønne at det finnes alternativer. Dette arbeidet må skje nedenfra og opp, og lokale organisasjoner må få en viktig rolle her, påpeker Lorentzen. 

Mange skjønner ikke problemet
Beregninger Naturvernforbundet har gjort  viser at en vanlig familie i Mosambik kan ha samme energiforbruk som en norsk familie, men det eneste de da bruker energien til er  matlaging. 96-97 prosent av energien i ved og trekull går tapt når maten lages på åpne ildsteder. Effektive ovner vil gi en kraftig forbedring for miljø og levestandard.
Massaporn Kannasoot fra Thailand er energiøkonom, og har arbeidet på et prosjekt for Sustainable Energy International i Mosambik. Hun tror det norske energiinitiativet kan gi fremgang, hvis deler av arbeidet skjer med basis i lokalsamfunnene.
– Det er nødvendig med større tilgang til elektrisitet, men det hjelper bare de som er tilknyttet nettet, og dermed har det relativt bra fra før. Det viktigste er at de aller fattigste får tilgang på informasjon om sitt eget energiforbruk, og hva som blir bedre med nye ovner. Mange skjønner ikke problemet med det de gjør i dag, og kjenner ikke alternativene, sier Kannasoot.

Penger ikke problemet
I en landsby i Mosambik som hun arbeidet i, produserte de effektive kokeovner. Likevel brukte bare 40 prosent av innbyggerne disse ovnene. Resten fortsatte med åpne ildsteder. Penger var heller ikke hovedproblemet, ifølge Kannasoot.
– Ovnene var billige, og de aller fleste hadde hatt råd til å kjøpe en. Men mange hadde ikke reflektert over sitt eget energiforbruk. I tillegg er det oftest kvinner som samler brensel og lager mat, mens det er menn som har pengene. Dermed ser ikke mennene problemene. I denne landsbyen anbefalte vi å inkludere kvinnene i produksjonen av ovnene, slik at de kunne tjene penger og kjøpe sin egen ovn, forteller Kannasoot.