Fremskrittspartiet

Natur & miljø har utfordret Fremskrittspartiets førstekandidater i alle fylker til å svare på kjernespørsmål i klimapolitikken. Her er svarene vi fikk:

Klikk her for å se tabeller med svarene fra Frps førstekandidater.

• 90 prosent sier ja til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. 10 prosent har ikke bestemt seg.

• 100 prosent sier nei til å holde to tredeler av norsk olje/gass i bakken.

• Ingen er helt enig, men 50 prosent er litt enig at det trengs stor reduksjon i norske klimagassutslipp de fire neste årene. 30 prosent er helt uenig.

• Det er flertall i Frp for å vedta følgende klimatiltak de neste fire årene:

– Øke støtten til energisparing i husholdningene (80 prosent).

Ingen vil redusere tempoet i olje- gassvirksomheten, la være å åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet, øke CO2-avgiften, prioritere jernbane fremfor vei eller stanse utvidelsene av de store flyplassene.

• 80 prosent mener at de rødgrønnes klimainnsats har vært svært dårlig/dårlig.

Resultatene er basert på svar fra 10 av Fremskrittspartiets 19 fylkestopper, noe som gir en svarandel på 53 prosent. Undersøkelsen ble tatt opp i perioden fra 5. til 26. august 2013 av fagbladet Natur & miljø.