Krever løft for klassisk naturvern

Venstre går inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett med et krav om 600 millioner kroner mer til klassisk naturvern i Norge.

– Vi vil ha et løft for klassisk naturvern på neste års statsbudsjett. Det er et hovedkrav for oss, sier nestleder Ola Elvestuen i Venstre til Natur & miljø.

Kommentaren kommer som et svar på utfordringen fra Lars Haltbrekken i saken om Regjeringens miljøpolitikk i dette nummeret. Venstre vil kreve 600 millioner kroner mer til skogvern, kunnskapsløft, vannforvaltning, truede arter og naturtyper, vedlikehold og skjøtsel av verneområder og arbeidet mot marin forsøpling, blant annet.Elvestuen mener at samarbeidet med Regjeringen har ført til betydelige klimatiltak.

– Denne regjeringen tar et sterkere klimaansvar. Jeg vil kalle det et temposkifte. Når det gjelder klassisk naturvern, må vi få til mer. Vi visste at dette er et felt hvor det vil være konflikter, men det er vi innstilt på å klare, sier Elvestuen.

Han er uenig i flere av punktene på miljøorganisasjonenes liste over tap for naturen.

– Førdefjorden er ikke avgjort ennå, og iskanten ble ikke flyttet nordover, den ble sendt i retur av Stortinget. Opphevingen av forbudet mot blyhagl var vanskelig å forhindre så lenge Ap og Sp også var for. Snøskuterkjøringen er også en pågående kamp der det blir kommunestyrene som nå skal bestemme, sier Elvestuen.

Han er imidlertid enig i at planavdelingen ikke burde vært flyttet til Kommunaldepartementet.

– Det var helt feil å flytte plandelen fra klima- og miljødepartementet. Det bør endres så raskt som mulig, sier Elvestuen.