Politiforum tok prisen

Journalist Tor Bjarne Christensen i Natur & miljø var nominert til Fagpressens journalistpris. Prisen gikk imidlertid til journalist Erik Inderhaug i Politiforum.

Det var artikkelserien «Hva gjør din kommune for miljøet?» fra juni i fjor, med tilhørende nettside, som var nominert. Tor Bjarne Christensen er journalisten bak saken. Gjennom en hektisk uke samlet han statistiske opplysninger om miljøsituasjonen i alle landets kommuner, rangerte disse og presenterte rangeringene både på magasin og nett. Han utarbeidet også en miljøprofil for alle landets kommuner, til bruk for naturvernere og andre som ville bruke valgkampen til å fronte miljøsituasjonen i kommunene.

Christensen avdekket blant annet at tre av fire søknader om nybygg i strandsonen og andre områder med sårbar natur innvilges. Hele 95 prosent av de som søker om kjøring i utmark, får lov til dette. 241 kommuner mangler vedtatt plan for biologisk mangfold, og 78 kommuner gjenvinner mindre enn halvparten av husholdningsavfallet.

– Det er moro å bli nominert, men dette er et resultat av et godt redaksjonelt samarbeid. Redaktør Kristian Skjellum Aas, layoutmann Ketill Berger og nettdesigner Martin Ødegaard bidro også til at saken ble skrevet og presentert på en god måte, sier Christensen.

Prisen ble delt ut på Fagpressens prisutdeling på Bygdøy i Oslo 7. juni, og gikk til journalist Erik Inderhaug i Politiforum, for en nærgående reportasje om politiets opplevelser i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Les den nominerte saken på nett, med miljøopplysninger om alle landets kommuner, her:
Hva gjør din kommune med miljøet?