Rødt

Natur & miljø har utfordret Rødts førstekandidater i alle fylker til å svare på kjernespørsmål i klimapolitikken. Her er svarene vi fikk:

Klikk her for full oversikt over svarene fra Rødts toppkandidater.

• 100 prosent sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

• 100 prosent sier ja til å holde to tredeler av norsk olje/gass i bakken.

• 100 prosent er helt enig at det trengs stor reduksjon i norske klimagassutslipp de fire neste årene.

• Det er flertall i Rødt for å vedta følgende klimatiltak de neste fire årene:

– Redusere tempoet i olje- og gassvirksomheten (100 prosent)

– Ikke åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet (94 prosent)

– Gjøre det dyrere å forurense ved å øke CO2-avgiften og andre miljøavgifter (88 prosent)

– Øke støtten til energisparing i husholdningene (100 prosent)

– Prioritere jernbane fremfor vei (100 prosent)

– Stanse utvidelsene av de store flyplassene (94 prosent).

• 94 prosent mener at de rødgrønnes klimainnsats har dårlig/svært dårlig.

Resultatene er basert på svar fra 17 av Rødts 19 fylkestopper, noe som gir en svarandel på 89 prosent. Undersøkelsen tatt opp i perioden fra 5. til 26. august 2013 av fagbladet Natur & miljø.