Selger planter som ødelegger

Natur & miljø undersøkte 13 hagesentre og planteskoler og fant at 25 av de verste fremmede plantene fortsatt selges i Norge.

Her er listen over fremmede planter som Natur & miljø har funnet i plantelistene på nettsidene til hagesentre og planteskoler over hele landet. Dette er planter som sprer seg i norsk natur og tar plassen fra naturlige arter. Likevel selges de fortsatt i Norge. Samtlige står på Artsdatabankens svarteliste som skadegjørere av verste sort: «svært høy risiko».

Les mer om undersøkelsen her!

Last ned registreringsskjema og oppsøk et hagesenter nær deg. Rapportér gjerne funnet til oss: redaksjonen@naturvernforbundet.noNrPlanteTilgjengelig hos 1

Foto: Mette Christensen

Hagelupin
Lupinus polyphyllus

Draglands Planteskole       2

Foto: Georges Jansoone

Platanlønn
Acer pseudoplatanus

Åberge Planteskule 3

Foto: Sage Ross

Gravbergknapp
Phedimus spurius

Bakker planteskole, BoGrønt Rom hagemiljø, Draglands Planteskole, Steen og Wormsen, Vestby Planteskole       4

Sitkagran
Picea sitchensis Reiersøl planteskole, Åberge Planteskule 5

Foto: Ralf Roletschek

Blankmispel
Cotoneaster lucidus

Hageland, BoGrønt Rom hagemiljø, Draglands Planteskole, Plantebørsen, Solhagen hagesenterkjede, Vestby Planteskole, Åberge Planteskule 6

Foto: Hugo Arg

Filtarve
Cerastium tomentosum

BoGrønt Rom hagemiljø, Åberge Planteskule 7

Foto: Sten Porse

Sprikemispel
Cotoneaster divaricatus
Åberge Planteskule 8

Europalerk
Larix decidua
Vestby Planteskole 9

Foto: Captain-tucker

Matgrasløk
Allium schoenoprasum
Plantasjen, Steen og Wormsen, Vestby Planteskole, Zimtrade Botanisk Verden 10

 Foto: Christer Johansson

Gravmyrt
Vinca minor
Hageland, BoGrønt Rom hagemiljø, Draglands Planteskole, Plantasjen, Vestby Planteskole 11

Rynkerose
Rosa rugosa
Draglands Planteskole, Bakker Planteskole, Åberge Planteskule 12

Foto: Opioła Jerzy

Hageskrinneblom
Arabis caucasica
Åberge Planteskule 13

Foto: Basik07

Blåleddved
Lonicera caerulea
Bakker planteskole, Draglands Planteskole, Plantasjen, Solhagen hagesenterkjede, Vestby Planteskole 14

Foto: Fritz Geller-Grimm

Marsfiol
Viola odorata
BoGrønt Rom hagemiljø, Vestby Planteskole 15

Foto: André Karwath Aka

Blåhegg/junisøtmispel
Amelanchier spicata

BoGrønt Rom hagemiljø, Plantasjen, Plantebørsen, Reiersøl planteskole, Solhagen hagesenterkjede, Vestby Planteskole, Åberge Planteskule 16

Foto: Kajetan Dzierżanowski

Svensk asal
Sorbus intermedia
Draglands Planteskole, Reiersøl planteskole, Seim Trær og Planter, Åberge Planteskule 17

Foto: Bjoertvedt

Buskfuru
Pinus mugo mugo
Åberge Planteskule       18

Foto: Wildfeuer

Høstberberis
Berberis thunbergii
Vestby Planteskole, Åberge Planteskule 19

Foto: Père Igor

Krypmispel
Cotoneaster horizontalis
Vestby Planteskole, Åberge Planteskule       20

Foto: Andrey Korzun

Eple
malus xdomestica
Hageland, BoGrønt Rom hagemiljø, Draglands Planteskole, Plantasjen, Vestby Planteskole, Åberge Planteskule 21

Foto: Jan Mehlich

Hagerips
Ribes rubrum
Hageland, Bakker planteskole, BoGrønt Rom hagemiljø, Plantasjen, Vestby Planteskole       22

Foto: Willow

Skjørpil
Salix euxina (Salix fragilis)
Seim Trær og Planter, Vestby Planteskole       23

Foto: Matt Lavin

Taggblåhegg/bærsøtmispel
Amelanchier alnifolia
BoGrønt Rom hagemiljø, Draglands Planteskole, Plantebørsen, Reiersøl planteskole, Solhagen hagesenterkjede, Vestby Planteskole, Åberge Planteskule 24

Foto: Andrew Butko

Alpeasal/breibladasal
Sorbus mougeotii
Reiersøl planteskole, Seim Trær og Planter 25

Foto: Ukjent

Alperanke/alpeklematis
Clematis alpina
Hageland, Draglands Planteskole, Plantasjen, Åberge Planteskule      

Fremmede planter med «svært høy risiko» til salgs på 13 undersøkte  hagesentre/planteskoler/frøforhandlere i Norge, ifølge gjennomgang av plantelister på forhandlernes nettsider utført av Natur & miljø mars 2015. Undersøkelsen bygger på lignende undersøkelse i 2014. Kilder: Natur & miljø, Artsdatabanken