Slik kan mangfoldet reddes

I en ny rapport har Naturvernforbundet, Regnskogfondet og Utviklingsfondet gitt Regjeringen oppskriften på hvordan naturmangfoldet kan reddes.

– Vi skal være det første landet i verden som sier at vi har kommet i mål med Nagoya-målene i god tid før 2020, sa statssekretær Heidi Sørensen i miljøverndepartementet, da hun fikk rapporten Naturmangfold 2020 overlevert på i november. Det skjedde på seminaret Norge, naturen og pengene, som fant sted på Miljøhuset i Oslo.

– Politikken må endres
Skal Sørensens løfte innfris, kreves det en ambisiøs miljøpolitikk i årene som kommer. På FN-konferansen i Nagoya i Japan ble verdens land i 2010 enige om å stanse tapet av naturmangfold innen 2020. I tillegg ble det vedtatt en strategisk plan med konkrete tiltak for å nå målet, blant dem vern av 17 prosent av landområder og 10 prosent av hav- og kystområder. Med et skogvern på 2 prosent produktiv skog og svært få marine områder, ligger Norge dårlig an til å nå disse målene.

I rapporten Naturmangfold 2020 har de tre miljøorganisasjonene gått gjennom Nagoya-målene og gitt Regjeringen en liste med hele 131 miljøtiltak.

– Politikere, næringslivsledere og folk flest må nå endre politikken for å bevare verdifull natur. Det finnes mange gode verktøy, og hvis vi gjør mye i løpet av de to neste årene inspirere andre land til å gjøre det samme, sa Lene Liebe, rådgiver i Naturvernforbundet.

Utfordrer andre departementer
I rapporten peker de tre miljøorganisasjonene på behovet for miljørådgivere i kommunene, flere verneområder, et mer mangfoldig jordbruk, petroleumsfrie soner og forbud mot miljøgifter i sjøvann. 

Liebe understreket at utfordringen først og fremst går til andre departementer enn Miljøverndepartementet. Landbruks-, fiskeri-, nærings-, og olje- og energimyndighetene står alle for betydelige miljøbelastninger.

– På mange måter er de viktigere enn Miljøverndepartementet. Hvert departement må nå utrede sin påvirkning på miljøet og rette pengene inn mot områder som ikke skader naturen, sa Liebe.

– Takk for bra rapport. Jeg lover at jeg skal sende den til mine gode venner i sektordepartementene, svarte Heidi Sørensen.