Sosialistisk Venstreparti

Natur & miljø har utfordret Sosialistisk Venstrepartis førstekandidater i alle fylker til å svare på kjernespørsmål i klimapolitikken. Her er svarene vi fikk:

Klikk her for full oversikt over svarene fra SVs toppkandidater.

• 100 prosent sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

• 100 prosent sier ja til å holde to tredeler av norsk olje/gass i bakken.

• 100 prosent er helt enig at det trengs stor reduksjon i norske klimagassutslipp de fire neste årene.

• Det er et flertall i SV for å vedta følgende klimatiltak de neste fire årene:

– Redusere tempoet i olje- og gassvirksomheten (100 prosent)

– Ikke åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet (94 prosent)

– Gjøre det dyrere å forurense ved å øke CO2-avgiften og andre miljøavgifter (94 prosent)

– Øke støtten til energisparing i husholdningene (94 prosent)

– Prioritere jernbane fremfor vei (100 prosent)

– Stanse utvidelsene av de store flyplassene (88 prosent).

• 71 prosent mener at de rødgrønnes klimainnsats har god/svært god. 29 prosent mener den har vært middels, og ingen mener den har vært dårlig.

Resultatene er basert på svar fra 17 av SVs 19 fylkestopper, noe som gir en svarandel på 89 prosent. Undersøkelsen ble tatt opp i perioden fra 5. til 26. august 2013 av fagbladet Natur & miljø.