Stor usikkerhet i Mexico

Forhandlingene går bak lukkede dører mens statsledere holder sine appeller i Cancun i Mexico. Det neste drøye døgnet vil avsløre om verden er på vei mot en ny klimaavtale. På siden av de ordinære forhandlingene er det positive nyheter for det norske skoginitiativet. Australia går inn med 30 millioner dollar i skogvern i Indonesia.

35 statsledere, samt representanter for resten av verdens land, forhandler nå bak lukkede dører i den meksikanske badebyen. Målet er å komme frem til det alle kaller en «balansert pakke» med beslutninger som kan legge grunnlaget for en internasjonal klimaavtale i Sør-Afrika neste år.
– Det siste døgnet blir veldig kritisk. Det er stor usikkerhet om utfallet. Dette kan gå bra, men det kan også gå svært dårlig, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Menyen for siste forhandlingsdag
Han peker på tre punkter som må være på plass før han vil kalle toppmøtet i Mexico en suksess.
– Jeg vil kalle det et godt resultat hvis vi får formalisert utslippsmålene som land satte seg i København-avtalen, både tiltakene som u-land meldte inn, og målene om utslippskutt som i-land meldte inn. I tillegg må vi få på plass en enighet om et grønt fond for å finansiere klimatiltak, og en avtale om reduserte utslipp fra skogsektoren. Da er vi vesentlige skritt nærmere en avtale på neste klimatoppmøte, sier Stoltenberg.

Miljøorganisasjoner enige om menyen
Stoltenbergs smørbrødliste er dermed ganske lik lista fra Climate Action Network (CAN), en samarbeidsgruppe av over 500 miljøorganisasjoner som arbeider for en sterkest mulig klimaavtale.
– Vi må ha på plass et klimafond, som kan bidra finansielt til både utslippskutt, tilpasning til klimaendringer og teknologioverføring. Vi må ha en sterk avtale på REDD (utslippsreduksjoner fra avskoging), og vi må ha en enighet om veien videre fra Cancun til en bindende klimaavtale, sier David Turnbull, generalsekretær i CAN.

Gnissing om kutt og penger
Men det er uenigheter, også på disse nøkkelområdene. Flere land ønsker ikke å gjøre målene de meldte inn til den svake, ikke-bindende København-avtalen til en del av et bindende FN-regelverk. I tillegg er det uenighet om hvem som skal administrere et internasjonalt klimafond. USA ønsker at Verdensbanken, som har hovedkontor i Washington, skal administrere fondet, mens flere u-land ønsker direkte administrasjon under FN.

30 millioner dollar til skog
Skogområdet er der man ser størst fremgang under forhandlingene i Cancun. Her har flere land, blant annet Norge, satt i gang tiltak uten å vente på en enighet i FN. Australia gikk i dag inn med 30 millioner dollar i skogsamarbeidet som allerede er etablert mellom Norge og Indonesia, noe som øker sjansen for en sterk skogavtale som formaliseres av FN, og dermed gjøres bindende.

– Svært komplekst
Stoltenberg minner imidlertid om at disse forhandlingene er svært komplekse, og omfatter store deler av verdensøkonomien.
– For å stoppe klimaendringene, må det bli slutt på retten til å bruke atmosfæren som gratis søppelkasse. Når man setter et tak på utslippene, får retten til å slippe ut klimagasser en økonomisk verdi. Derfor handler dette om fordelingen av store, økonomiske verdier, og det gjør det komplisert, sier Stoltenberg.
Han mener det på lang sikt ikke finnes noe alternativ til en klimaavtale forhandlet frem gjennom FN.
– Norge slåss både for FN-sporet, og for at villige land kan gå sammen om egne initiativer. Men i lengden er det ikke noe alternativ til en global avtale, sier Stoltenberg.