Tema plast

PLAST ER OVERALT, og brytes ikke ned. Det deles opp i stadig mindre biter, og havner i jordsmonnet, flyter ned elver og ender i havet. Der spises vårt plastsøppel av plankton, fisker og dyr, som tror det er mat. Her har vi samlet artikler om plast fra Natur & miljø store temanummer om saken, nummer 1-2018.