Tror på Kyoto-enighet

FNs klimasjef Christiana Figueres tror det kan bli enighet om hvordan Kyoto-avtalen skal videreføres, selv om partene står langt fra hverandre nå. Optimismen er tilbake i klimaforhandlingene.

– Hvordan Kyoto-avtalen skal tas videre er en av hovedspørsmålene her i Cancun. Partene har diametralt motsatte posisjoner, der enkelte land vil ha en forlengelse av dagens avtale, mens andre land har sagt i hele år at de vil trekke seg ut av avtalen. Da skjønner partene at de må begynne å utforske det rommet som finnes mellom de to posisjonene. Dette arbeidet er godt i gang, og jeg har ingen grunn til å tro at det ikke skal bli enighet om Kyoto-avtalen her i Cancun, sa FNs klimasjef Christiana Figueres på en pressekonferanse mandag kveld norsk tid.

– Må kutte mer
Leder Lars Haltbrekken og delegasjonsmedlem Bård Lahn fra Naturvernforbundet mener også klimaet under forhandlingene er et annet her enn i København. Nå produserer de et skriv til miljøvernminister Erik Solheim der de foreslår hvilke punkter i forhandlingene Solheim bør fokusere på når han lander i den meksikanske feriebyen natt til tirsdag norsk tid.
– Målene om å kutte utslippene må heves. Det har kommet tre ulike forslag om Kyoto-avtalens fremtid, der det ene innebærer at Kyoto erstattes av den svake avtalen fra København. Det andre forslaget innebærer en ny og sterkere Kyoto-avtale, mens det tredje forslaget er en mellomting. Det viktigste er at landene styrker sine utslippsmål, slik at Kyoto-avtalen ikke blir drept, sier Haltbrekken.

Lenger enn København
Men i Cancun forhandles det i to spor. Det andre forhandlingssporet forsøker å komme frem til en avtale som alle landene, ikke bare Kyoto-landene, kan godta. Her er det lagt frem en enhetlig forhandlingstekst. Denne inneholder mange alternativer, parenteser og forslag om videre utredninger, men er godkjent av alle parter som utgangspunkt for videre forhandlinger. Dermed har forhandlingene her allerede kommet lenger enn man klarte i København i fjor.
– Det er bra at man har et utgangspunkt for videre forhandlinger, men teksten inneholder ikke noen frist for når avtalen skal være ferdig. Det viktigste er at kuttene begynner nå. Jo senere vi klarer å snu trenden med økte utslipp i verden, jo mer drastisk må vi kutte når vi først kommer i gang for å hindre ødeleggende klimaendringer, sier Haltbrekken.

Beskyldes for bestikkelser
USAs forhandlingsleder Todd Stern brakte Erik Solheim på banen under klimatoppmøtet, da han ble spurt om lekkasjene fra Wikileaks. Med god sans for timing ble det sluppet et antall dokumenter om USAs klimaspill midt under forhandlingene i Cancun. Ett av disse dokumentene inneholder opplysninger som tyder på at USA planla å belønne land som støttet den svake og uforpliktende Københavnavtalen økonomisk, mens de skulle straffe land som ikke knyttet seg til avtalen. Beskyldninger om bestikkelser har florert i amerikanske blogger og medier, noe Stern avfeide med å sitere Solheim.
– Når det gjelder lekkasjer fra Wikileaks har jeg ingen kommentar. Jeg vil likevel svare med en anekdote fra København, da den norske miljøvernministeren Erik Solheim ble beskyldt for bestikkelser i forbindelse med at Norge har donert penger til regnskogsbevaring. Bestyrtet svarte Solheim da: «Dere kan ikke først spørre etter finansiell assistanse, for deretter å beskylde oss for bestikkelser!», sa Stern.

Preget av Køben-kollaps
Klimaforhandlingene i Cancun er sterkt preget av mistilliten som førte til sammenbruddet i København i fjor. Mistanker om at tekstforslag ble utarbeidet på bakrommet av noen utvalgte industriland førte til at forhandlingene gikk i baklås, og man klarte ikke en gang å bli enige om en tekst man skulle ta utgangspunkt i. I Cancun har man nå blitt enige om slike tekster, både for forhandlingene om Kyoto og for forhandlingene om en ny klimaavtale som forsøker å få med alle land. Presidenten for forhandlingene, meksikanske Patricia Espinosa, understreker hver gang hun er på talerstolen at det ikke eksisterer skjulte forhandlinger, bakromsspill eller alternative tekster. Likevel går ryktene, spesielt blant u-landenes delegasjoner.
– Slik usikkerhet oppstår i alle forhandlingsprosesser som er så komplekse. Jeg har ingen aning om hvor spekulasjonene startet, det er slikt som bare oppstår, forklarte Espinosa.
– Her i Cancun gjelder det å ta vare på kredibiliteten til denne prosessen og til FN-systemet som helhet.