Vanlig med ulv i nabolaget

Det er ikke bare Oslo som har fått har fått sine egne ulver. Rett utenfor Berlin ble nylig et ulvepar med en valp sett. I store deler av Europa er det slett ikke uvanlig med ulv i nabolaget.

Ulver i skogen

Begeistringen for osloulvene Fenris og Frøya har vært overveldende. Det kom inn nesten to tusen navneforslag i konkurransen som Naturvernforbundet arrangerte sammen med NRK Østlandssendingen og VG. Men hvordan er det å leve med ulver så nær en storby? Det er lenge siden vi hadde erfaring med det i Norge. Forrige gang det bodde ulver i Oslo var på 1800-tallet, men å leve nær ulv er slett ikke uvanlig i Europa.

– Positive til ulv i Berlin
Du skal ikke bevege deg langt utenfor tettbebyggelsen i Brandenburg før du befinner deg inne i et ulverevir. Etter at ulven ble fredet i 1990 har den tyske ulvestammen vokst raskt, og rett før jul kom nyheten om at også Berlin har fått sine egne ulver. Et ulvepar med en valp har slått seg ned 25 kilometer utenfor byen. I november ble de «fanget» av et viltkamera.

– Så langt er folk i Berlin ganske positive til ulvene. Det er ikke uventet, for urbane mennesker ser gjerne mer positivt på ulver enn folk på landsbygdene, forteller Janosch Arnold, biolog i WWF Tyskland, til Natur & miljø.

– Dette er faktisk første gang ulvene er nær en så stor by som Berlin. Sammenlignet med Norge lever likevel ulvene nær befolkede områder, fordi Tyskland er ganske tett bebygd. Nå har vi 19 ulveflokker, og det har ikke vært et eneste angrep på mennesker eller andre hendelser av noe slag. Konflikt med sauebønder er imidlertid vanlig, avhengig av i hvilken grad buskapen er beskyttet, forteller Arnold.

– Ingen grunn til frykt
Seniorforsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ekspert på arter som skaper konflikter med mennesker. Han mener at det ikke er noen grunn til å frykte ulv, hverken i Hedmark, Oslo eller Berlin.

– Det er ingen grunn til å tro at ulvene i Oslo vil skape problemer for mennesker. Man kan aldri si at ulven er ufarlig, men sannsynligheten for at noe skal skje er så minimal at den ikke kan tallfestes. Jeg ville ikke endret livsstil på grunn av osloulvene, sier Linnell.

Det man likevel skal være obs på er at ulveflokker kan ta hunder.

– Noen steder går dette helt greit, men enkelte steder ser ulvene på hunder som en trussel og begynner å ta dem. Det er noe man bør ha beredskap på og sette i gang tiltak hvis det skjer, sier Linnell.

Tusenvis av ulver i Europa
Selv om ulven i Norge er utrydningstruet, er det tusenvis av ulver i Europa. I den europeiske delen av Russland er det cirka 20 000 ulver, Romania har 2500, Spania og Ukraina har cirka 2000 hver, i Hviterussland er det 1500-2000, mens Bulgaria har cirka 1000. Det er hundrevis av ulver i Serbia, Italia, Bosnia og Hellas og flere hundre i Polen, de baltiske landene, Slovakia, Portugal, Frankrike og de tidligere jugoslaviske republikkene. Den norske bestanden teller mellom 28 og 32 dyr.

Angriper svært sjelden
Alle ulvene til tross, det er svært sjelden de angriper mennesker. En studie fra NINA i 2002 viser at bare fire mennesker er drept av ulv i Europa siden 1950. I tillegg ble fem mennesker drept av ulv med rabies. I Nord-Amerika kjenner man bare til tre tilfeller der ulv har drept mennesker. Til sammenligning ble åtte personer drept av storfe mellom 1997 og 2008, bare i Norge, og tre barn er drept av hunder etter 1994 her til lands. I Norge er det 200 år siden sist noen ble drept av ulv.