Verden rundt for å bygge ovner

Årlig dør 1,9 millioner mennesker av røykgasser fra åpne ildsteder. Når Shantiram Ghimire drar fra Nepal til Togo for å lage ovner, med støtte fra Fredskorpset i Norge, er det for å løse disse helse-, forurensnings- og energiutfordringene i landet.

Da Ghimire i sommer dro til det vestafrikanske landet Togo, var målet å løse flere problemer på en gang. I løpet av det kommende året er målet å lage billige og energieffektive ovner som soter lite. Både i Togo, Nepal og flere andre utviklingsland er det knyttet store helse- og miljøproblemer til matlaging. Mye av maten lages over åpne bål, noe som bruker mye ved og medfører store helseplager.
– I Nepal dør 7500 mennesker hvert år av kullosforgiftning, sier Ghimire.

Mindre avskoging
Ghimire har bygd ovner i hjemlandet Nepal i flere år. Ovnene bygges av leire, og kan derfor lages billig av lokale materialer stort sett over hele verden. Ovnene han bygger er mer effektive, og bruker 25-50 prosent mindre ved enn de som vanligvis brukes i hjemlandet hans.
– Det at ovnene er effektive har åpenbare fordeler. I mange land er avskoging et stort problem, fordi man må bruke veldig mye brensel til matlaging og oppvarming, sier Ghimire.
Han anslår at CO2-utslippene i Nepal har gått ned med 2,5 millioner tonn på grunn av ovnsbyggingsprosjektet. Også luftforurensningen blir mindre og kulloskonsentrasjonen inne i husene blir redusert med 60 prosent.

Tusen nye

Engasjerte ovnsbyggere i Nepal. (Foto: NCDC)


Når Ghimire nå drar til Togo for å utdanne nye ovnsbyggere har han tidligere trent opp rundt tusen andre i Nepal.
– Jeg kan ikke bygge alle ovnene selv, derfor holder jeg kurs slik at andre kan lære det selv og lære det videre til andre, forteller han. Han har gjennomført nesten femti treningsprogrammer som til sammen har utdannet nesten 1000 nye ovnsbyggere.
Han forteller at Nepal er blant de ledende landene i verden på dette området.

Internasjonal interesse
Flere har sett potensialet i rentbrennende ovner. USAs utenriksminister Hillary Clinton har lansert et amerikansk initiativ på 50 millioner dollar for å få ovner til utviklingsland. Hun sa at de ville være med å utvikle flere ovner, slik at de blir tilgjengelig for flere mennesker. Clinton har arbeidet for rentbrennende ovner på flere av sine turer i verden, siden det er positive miljøeffekter, sysselsetter kvinner og løser helseproblemer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Les om Global Alliance for Clean Cookstoves her (ekstern lenke)
Les om Fredskorpset her (ekstern lenke)

Vinn-vinn
Naturvernforbundet ser flere fordeler med utveksling av erfaringer mellom land i sør.
– Erfaringene fra Nepal er svært relevante for Togo, derfor er vi svært glade for at Fredskorpset støtter utvekslingen. Løsninger basert på lokale materialer og overføring av kunnskap er mye bedre enn import, sier Kjersti Album, prosjektleder i Naturvernforbundets internasjonale avdeling.
Og når utvekslingen har positive ringvirkninger for avskoging, klimagassutslipp, kompetanse, energibruk og helse, blir det en vinn-vinn-situasjon.
– Naturvernforbundet har samarbeidet med organisasjonen JVE i Togo i flere år, og Ghimire passer veldig godt inn i arbeidet som gjøres der, sier hun.
Til høsten reiser tre personer på Fredskorps-oppdrag gjennom Naturvernforbundet. En fra Togo til Nepal, en fra Tadsjikistan til Norge, og en fra Norge til Tadsjikistan.