Verktøykasse for miljøkamp på nett

Naturvernforbundet åpnet i dag Norges første nettsted for miljøjuss. På www.miljøjuss.no finner du kraftfulle juridiske verktøy du kan bruke i kampen for natur og miljø.

Et medlem som holder et seminar

Miljøjuss.no ble åpnet under et seminar på Miljøhuset G9 i Oslo i dag.

– I 1910 fikk Norge sin første naturvernlov. Den har blitt utviklet og fornyet, og i 2009 fikk vi naturmangfoldloven. Vi har også fått kjempet frem andre lover som kan begrense det menneskelige fotavtrykket på kloden. Det er helt avgjørende viktig for oss som slåss for å ta vare på norsk natur, sa Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Gå direkte til www.miljøjuss.no her

Statssekretær Ellen Øseth i Miljøverndepartementet fikk æren å foreta selve åpningen av nettstedet. Det ble gjort ved hjelp av noen enkle tastetrykk.

– Mange miljøvernere har imponerende god miljøkunnskap, men det er behov for en opprusting av den juridiske kunnskapen. Denne siden kan bidra til et bedre juridisk pådriv i miljøsakene, sa Øseth.

Ubrukt sprengstoff
Professor Beate Sjåfjell fra juridisk fakultet i Oslo ønsket nettsiden velkommen. Hun mener det finnes store ubrukte muligheter til å vinne miljøsaker i miljølovgivningen vi har.

– Det ligger sprengstoff av potensial i lovverket, men det tas ikke i bruk. Velg ut noen prinsipielt viktige saker og kjør dem gjennom rettsvesenet. Naturmangfoldloven og andre miljølover brukes ikke etter intensjonen. Vi trenger flere miljøsaker i retten, sa Sjåfjell.

Politikk, ikke juss
Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet påpekte at det ofte er politikken og ikke jussen som veier tyngst når viktige saker skal avgjøres. Som eksempel brukte hun Miljøverndepartementets ferske godkjenning av utbygging i en slåtteeng full av verdifullt mangfold på Toten.

– Denne saken tapte vi fordi det er valgkamp. Denne saken viser at det er politikken og ikke jussen som bestemmer, sa Esmark.

– Det er en revolusjon at prinsipper om føre var, bruk av best mulig teknologi og at forurenser skal betale har kommet inn i norsk lovverk. Nå må vi sørge for at de blir brukt, sa hun.