Mer olje, mer forurensning

Oljeindustrien ble i går tildelt det største antall utvinningstillatelser noensinne på norsk sokkel. – Når vi vet at klimagassutslippene må ned og det stadig gjøres nye store oljefunn, er det galskap å la Norges største forurenser få tilgang til enda mer olje og gass, og attpåtil i noen av de mest sårbare områdene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Oljeindustri

Gjennom tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO), de såkalte modne områdene på norsk sokkel, ble oljeindustrien tildelt 60 nye utvinningstillatelser. Målt i antall selskaper og tillatelser er dette den største tildelingen noensinne. Naturvernforbundet er bekymret for klimagassutslippene fra Norges største forurenser, og viser blant annet til avsløringene av at norsk olje ikke lenger er renest i verden, slik oljeindustrien har hevdet.

– Det er skremmende at regjeringen slår nye rekorder i tildeling til oljeindustrien. Denne regjeringen har allerede satt rekord i hvor mange områder oljeindustrien har fått kloa i, og nå slår de sin egen rekord grundig, sier Haltbrekken.
– Norge har store muligheter til å bygge opp et fremtidsrettet og miljøvennlig næringsliv, men mulighetene glipper når det eneste vi satser på er mer olje og forurensing.

Trussel mot kysten
Et av områdene hvor det nå ser ut til å bli oljeaktivitet er Nordland V som ligger rett sør for Lofoten, Vesterålen og Senja. Her har fagmiljøene advart mot oljevirksomhet. Oljeindustrien slipper til i et område hvor det er slått fast at et oljesøl vil ha dramatiske konsekvenser for Lofoten.

– Regjeringen slår ikke bare rekorder i antall tildelinger. De gir også tilgang til områder hvor konsekvensene kan være katastrofale, sier Haltbrekken. – Denne tildelingen utgjør en trussel mot den levende norske kysten. Vi tror det er her mulighetene i framtidas Norge ligger, men vi risikerer å ødelegge våre fantastiske havområder med oljesøl.

Naturvernforbundet mener hele TFO-ordningen bør avvikles.
– Dette er en sniktildeling til oljeindustrien som har vokst langt utover intensjonen. Det deles ut blokker over en lav sko og i strid med de miljøfaglige rådene, og er et sørgelig eksempel på hvordan oljeindustrien stort sett får det de ber om, sier Haltbrekken.