Mikroplast – hva er problemet?

Ørsmå partikler av plast har blitt tilsatt i tusenvis av skrubbekremer og tannpastaer som finnes i butikker på baderom over hele verden, også i Norge. Renseanlegg er ikke laget for å filtrere ut disse ørsmå partiklene, så mange av dem ender opp i havet. Der trekker de til seg miljøgifter, blir fortært av livet i havet, går inn i næringskjeden og ender opp på toppen: hos oss mennesker.

Mrk. Denne artiklen ble publisert i 2014. Siden den gang har kampanjene mot mikroplast medført at mange kroppspleieprodukter har sluttet å bruke mikroplast. For å finne de som garantert er plastfrie, se oversikten her hos Beat The Microbead.

Brytes aldri ned

Når vi går inn i evigheten, lever mikroplasten fra skrubbekremen vår videre. Plast brytes ned til ørsmå partikler, men de ørsmå partiklene forsvinner aldri (vi snakker århundrer).

Havene våre er allerede utsatt for enorm plastforsøpling. Det bør ikke være vanskelig å enes om at vi må slutte å skylle mikroplast rett ut i havet! Vi kan bidra til å redusere ødeleggelsen av våre viktigste økosystemer – og matfat.

Les også: Dette kan du gjøre!

Miljøvennlige alternativer

Plast i pleieprodukter kan enkelt erstattes med biologisk nedbrytbare alternativer, som malt nøtteskall og saltkrystaller. Noen miljøansvarlige produsenter har faset ut mikroplast, men det er fortsatt en lang vei å gå før mikroplast er borte fra alle kosmetikk- og pleieprodukter på markedet.

Les også: Jakten på mikroplast-partiklene. Naturvernforbundets kystlaboratorium sjekker plastinnholdet i tannkremer og skrubbekremer.

Absorberer miljøgifter

Mikroplastens overflate tar opp miljøgifter som PCB og DDT fra havet. Sjødyr er ikke i stand til å skille mellom mat og mikroplast og spiser derfor ukritisk mikroplast som føde. Noen fiskearter skiller lett ut plast, andre ikke. I de tilfellene blir plasten oppsamlet i kroppen.

Relativt høye konsentrasjoner av miljøgifter har blitt funnet på overflaten av mikroplast. Det er funnet miljøgifter i fuglevev, hvor kilden til giften er mikroplast og det er funnet plastfragmenter i innvoller og kroppsvev til fisk og sjømat som blir spist av mennesker. Forskere tror at over tid kan miljøgifter akkumuleres i næringskjeden og overføres fra art til art, med konsekvenser i siste instans for mennesker.

Mikroplast på hud og i munn

I skrubber (peeling) og tannkremer er det vanlig å finne mikroplast, men også i rynkekremer, badeskum, pudder, maskara, solkrem, hårstyling, barberskum, m.m. brukes det. Mikroplasten som brukes i kosmetikk- og pleieprodukter er i hovedsak laget av polyetylen (PE), men kan også være laget av polypropylen ( PP), polyetylen -tereftalat (PET), polymetylmetakrylat (PMMA) og nylon. Vanligvis er mikroplast definert som plastpartikler som er mindre enn 5 mm. Den type plastpartikler man finner i pleie- og hygieneprodukter er nesten alltid mindre enn 1 mm.

Globalt miljøproblem

Mikroplast i havet er anerkjent som et alvorlig globalt miljøproblem. Ettersom forskere, politikere og forbrukere begynner å stille spørsmål ved konsekvensene for det marine biologiske mangfoldet og for menneskers helse, forsker stadig flere på effektene av mikroplast.

Skrubbekremer, sentral kilde til plastforurensing

Kildene til mikroplast er mange. Plastsøppel i havet brytes med tiden ned til mikroplastpartikler. Det er umulig å finne opprinnelsen til mikroplast når den har nådd havet, men det er grunn til å tro at kosmetikk- og pleieprodukter utgjør en stor del av plastforurensingen. Tyske forskere Liebezeit og Dubaish (Universitetet i Oldenburg) har hypoteser om at kosmetikk, og spesielt peeling eller skrubbekremer, utgjør mesteparten av den microplasten de fant i Vadehavet.

Beat the Microbead

Det et stort behov for å gjøre noe med de direkte kildene til mikroplastforurensing – som skrubbekremer og tannpastaer med mikroplast. Mikroplast er lett å unngå og samtidig svært unødvendig. Vi må be produsentene om å opptre ansvarlig og slutte med mikroplast i produktene.

Naturvernforbundet er tilsluttet den internasjonale forbrukerbevegelsen Beat the Microbead. Forbrukere i 22 land skanner produkter for mikroplast og presser politikere til å vedta forbud  og produsenter til å fjerne mikroplast fra sine produkter.

Les mer på www.beatthemicrobead.org