2022 er Frivillighetens år

Dette året skal endelig frivilligheten feires over helet landet. Naturvernforbundet er med våre 100 fylkes- og lokallag, 600 tillitsvalgte, mange tusen aktive og 36 000 medlemmer en stor del av det frivillige Norge.

Gruppebilde av fornøyde mennesker

Det er regjeringen som har vedtatt at det er Frivillighetens år i 2022, og kommet med oppfordring om å gjøre noe helt spesielt dette året. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er invitert til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Over hele Norge finnes det frivillige naturvernere og miljøaktivister som utgjør en særdeles viktig del av det frivillige Norge. Gjennom arrangementer som ryddeaksjoner langs kysten, klesbyttedager, vassdragstreff, skogsturer utenfor stien og foredragskvelder er Naturvernforbundets frivillige med å gi et tilbud til folk over hele landet – samtidig som vi jobber for å ta vare på natur og miljø. 

Tillitsvalgte og aktive fra Naturvernforbundet utgjør også en viktig lokal stemme i vårt demokrati. Gjennom året gir våre tillitsvalgte og aktive innspill og høringer til hundrevis av planer i kommuner og fylker. Vi er naturen og klimaets stemme i lokalavisen, på folkemøter, i små og store utbyggingssaker og nasjonalt opp mot Stortingspolitikere og Regjering.  

Naturvernforbundet ble etablert i 1914 og feiret 100 års jubileum i 2014. Litt historie kan leses i vårt jubileumsmagasin Natur & miljø.   

Naturvernforbundet er også med på å hylle nasjonalt lagarbeid gjennom Den store klesbyttedagen som «Vår dag» i 2022. 

VÅR DAG er en kampanje som involverer alle i den norske frivilligheten. Gjennom hele Frivillighetens år 2022 kan hver eneste organisasjon og forening velge seg sin dag for å bli med på feiringen og sette inn et ekstra støt for å synliggjøre seg selv.

Lokale lag og foreninger kan søke om inntil kr 25 000 til gjennomføring av VÅR DAG-arrangementer. Det gir for Naturvernforbundets del mulighet for å søke støtte til lokale arrangementer av Den store klesbyttedagen 26. mars 2022.

I søknadsrunden i høst fikk tre av våre lag tildelt støtte, og vi gratulerer Naturvernforbundet i Nordreisa
Naturvernforbundet Hordaland, samt Naturvernforbundet i Ålesund og omegn!

Søknadsportalen åpner igjen den 17. januar, og blir åpen til 7. februar 2022.  
Søk her: https://frivillighetensar.no/vardag/soknad