Del og lån ut ting du bruker sjelden

De færreste bruker gressklipper, kantklipper, stikksag, vinkelsliper, høytrykkspyler osv. hver dag. En drill brukes faktisk i gjennomsnitt kun 12 minutter i løpet av sin levetid! Mange typer verktøy og utstyr er det svært fornuftig å dele på og 59 % av oss svarer at vi vil leie framfor å eie verktøy, dersom vi hadde hatt et tilbud i nærheten.

Forskning blant velforeninger viser at mange er interesserte i å dele på f.eks. tilhenger, stillas, el-sykkel, stige, verktøy og hageredskaper. Kjennskap til naboene man skal dele med skaper gode relasjoner og tillit, som i tillegg til god kommunikasjon er avgjørende for å delta i delingsløsninger.

Slik kan boforeningen tilrettelegge for deling og utlån:

 • Kommuniser godt utad at det eksisterer delingsløsninger i boforeningen ved å sette det på agendaen på fellesmøter, på boforeningens nettsider og nyhetsbrev
 • Bygg relasjoner i nabolaget ved å arrangere sosiale og grønne aktiviteter
 • Bruk grende/samfunnshus eller et fellesrom for å lagre verktøy og utstyr som er til deling
 • Opprettet en lukket facebook-side hvor man kan legge ut informasjon, og etterspørre eller tilby deling i nabolaget
 • Sørg for at brukere har nok informasjon om bruken av gjenstandene, at de kan melde ifra om feil på utstyr og at det finnes et system for å vite hvem som har lånt gjenstanden og når den blir levert tilbake

Elsykler

En elsykkel er på korte distanser et fullverdig alternativ til bil. I tillegg til å spare miljøet for store mengder klimagassutslipp og lokal luftforurensning, bidrar en elsykkel til at du holder deg aktiv. Du sparer også tid ved å ikke måtte stå i kø og lete etter parkeringsplass og du slipper å betale for parkering, bompenger, årsavgift, dekk, forsikring, EU-kontroll og drivstoff.

Tilrettelegg for (el)sykler

 • Sørg for sikker parkering for elsykler. Boforeningen kan etablere låsbare sykkelskur tilrettelagt for større transportsykler, og tilby egnede sykkelstativ ute der man kan låse mer enn forhjulet.
 • Gjennom samarbeid med kommunen kan en boforening jobbe for bedre sykkelveier, fortau, skilting og sykkelparkering lokalt.
 • Boforeningen kan etablere utleieordning med elsykler og ladestasjon som settes opp i nærmiljøet.
 • Boforeningen kan gå til innkjøp av en felles kassesykkel eller sykkeltilhenger slik at man kan erstatte bil med sykkel, selv om man skal gjøre større innkjøp.
 • Arranger sykkelverksted, f.eks. i forbindelse med dugnad om våren. Ofte er det små justeringer og enkelt vedlikehold som skal til for å få folk til å ta i bruk sykkelen de har stående.

Bildeling

De aller fleste personbiler står stille 90–95 % av tiden. Det er hverken effektivt eller økonomisk. Bildeling derimot er fleksibelt og enkelt og gir deg tilgang til bil når du trenger det. Bildeling er
en miljøvennlig transportløsning for dem som faktisk trenger å bruke bil.

Elbiler

Å få på plass lading i boforeninger er essensielt om man skal nå målet om at det kun skal selges utslippsfrie biler fra 2025. Undersøkelser har vist at mange som bor i borettslag og sameier ikke kjøper elbil fordi lademulighetene er dårlige. Det finnes en nasjonal støtteordning for ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag.

Tilrettelegg for elbil og bildeling

 • Boforeningen kan tilrettelegge for samkjøring ved å sette det på agendaen på fellesmøter og opprette en Facebook-gruppe for å formidle reiseruter/reisetidspunkter.
 • Boforeningen kan tilrettelegge for bildeling gjennom ordninger lagd for borettslag og sameier.
 • Boforeningen kan installere et ladeanlegg for elbiler.

Disse aktørene kan bistå din boforening med deling og utlån

Generelt:

Bildeling:

 • Zipcar: bildeling per tidspunkt kun tilgjengelig for OBOS-medlemmer og beboere i utvalgte boligselskap i Oslo
 • Hertz bilpool: Stasjonsbasert bildeling i Oslo
 • Nabobil: Privat bilutleie i ditt nabolag i 200 kommuner over hele landet
 • Bilkollektivet: non-profit bildeling i Oslo og Stavanger

Sykkel:

 • Wattworld: leverer komplette løsninger med låsbare og vandalsikre ladestasjoner
 • Syklistenes landsforening: Norges eneste organisasjon for hverdagssykling som jobber for å bedre sykkelforholdene i Norge. Finn ditt nærmeste lag av 16 lokallag over hele landet

Har du tips eller innspill til andre ting som bør være med her? Da hører vi gjerne fra deg! Send en e-post til oss som jobber med Miljøvennlig hverdag