Energismarte boliger

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi miljøet for både klimagassutslipp og naturinngrep.

Hus miljøvennlig

Potensialet i energieffektivisering er enormt og det er i de byggene vi allerede har bygd at vi i dag sløser mest energi, men også har størst mulighet til å gjøre store forbedringer.

De lette og smarte tiltakene

Etterisolering av taket er et av de mest energismarte oppussingstiltakene du kan gjøre. Varm luft stiger, så etterisolerer du taket unngår du å fyre for kråkene. Hvis snøen smelter på taket og du får istapper fra takrenner og takutstikk om vinteren bør du definitivt etterisolere taket.

Vinduer står for en stor del av boligens varmetap

Med superisolerte vinduer holder du kulda ute mer enn dobbelt så effektivt som eldre vinduer. Med stor sannsynlighet er vinduene det stedet hvor boligen din mister mest energi. De kan utgjøre mer enn 20 % av varmetapet i en vanlig bolig fra 80-tallet. Dører og vinduer som isolerer bedre vil gjøre at boligen din oppleves som lunere og mindre trekkfull, og du trenger mindre energi til oppvarming. Velger du moderne trelags vinduer, holder de mer enn tre ganger bedre på varmen enn vinduer fra 60- og 70-tallet.

Energismarte tak

Mange borettslag har et stort felles takareal høyt oppe, med mye sol. Kombinert med et stort forbruk av strøm i bygget, gjør dette borettslag svært godt egnet for solenergi. Et solcellepanel har en levetid på minst 25 år, og vil bidra til betydelige besparelser på strømutgifter i borettslaget. Gjennom solcellepaneler kan borettslaget dekke inn deler av felles strømforbruk, til for eksempel lys i gangene, heis og ladestasjoner for elbil.

LED-pærer bruker 90 % mindre strøm enn tradisjonelle glødelamper, og enda mindre hvis du bruker dimmere.

Fornybar oppvarming

Mellom 50-75 % av energiforbruket vårt hjemme går til oppvarming. Velger du energismarte oppvarmingsløsninger reduserer du både energiforbruket og miljøbelastningen. Her er fem enkle skritt for å komme i gang:

1. Forberedelse

Få oversikt over energibruken. Ta deretter kontakt med en energirådgiver som kan hjelpe med hvilke energitiltak som bør prioriteres.

2. Finn alternativet

Det finnes mange ulike oppvarmingsløsninger for boliger. Både bioenergi, varmepumper, solenergi og fjernvarme er blant alternativene vi anser som fornybare og energieffektive. Finn hvilken løsning som passer best der du bor.

3. Få befaring og tilbud

Kompetansen på varmesystemer varierer og boliger er ulike. Få befaring og tilbud fra flere bedrifter. Be om referanser, så velger du rett bedrift til jobben.

4. Gjennomfør tiltak

Installasjonen av en ny oppvarmingsløsning kan variere utifra hvilken løsning du velger. Gjør tydelige avtaler med bedriften du velger og ta vare på alle kontrakter, kvitteringer og fakturaer.

5. Få støtte

Les mer om de ulike oppvarmingsalternativene og finn kvalifiserte bedrifter der du bor på energismart.no

Enova gir støtte til ulike fornybare energitiltak. Ordningen er rettighetsbasert, så du slipper å søke i forkant. Støtteberettigede tiltak dokumenteres med faktura eller kvitteringer. Les mer og få støtte på enova.no


Disse aktørene kan bistå din boforening med energismarte boliger

  • Energismart: et prosjekt som gjør det enklere for deg å ta energismarte valg når det kommer til boligen din
  • Oljefri: et prosjekt som gjør det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger
  • Enova: bidrar økonomisk for at boligeiere og bedrifter skal ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene
  • TopTen ACT: Europeisk nettverk jobber målrettet med å synliggjøre energieffektive produkter på markedet, samt motivere forhandlere, produsenter og forbrukere til å prioritere energismarte produkter

Har du tips eller innspill til andre ting som bør være med her? Da hører vi gjerne fra deg! Send en e-post til oss som jobber med Miljøvennlig hverdag

Energismart.no has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 845231.

Disclaimer: The sole responsibility for this content lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.