Et grønnere båtliv

Riktig gjennomført vil den ferierende i båt legge beslag på lite areal og slitasjen på naturen vil være minimal. Den største miljøbelastningen er utslipp fra motor, uheldig bruk av bunnstoff, og oljesøl.

Kjøpe båt?

Generelt vil stor båt bety større miljøbelastning enn en mindre båt, og en rask båt vil være mer miljøbelastende enn en med mindre motor. Velger du seilbåt, kajakk eller robåt sparer du både lokalmiljøet og klimaet for uheldige utslipp. Tenk også gjennom hvor mye du faktisk kommer til å bruke båten. Kanskje du kan leie eller låne i stedenfor å kjøpe egen båt? Kanskje kjenner du noen som vil dele båt med deg? Og kjøp brukt, hvis du kan.

Kjør grønt

Elektrisk påhengsmotor har lenge vært brukt på innsjøer og vernede vassdrag, men fås nå også til bruk i saltvann. De første el-båtene er også kommet.

Unngå tropisk trevirke

Båtbransjen bidrar til å rasere verdens siste regnskoger ved å bruke teak og mahogni. Kebony er et norskprodusert alternativ til teak som kan konkurrere med tropisk trevirke både når det gjelder estetikk, slitestyrke og pris.

Bruk giftfritt bunnstoff

Bunnstoff inneholder stoffer som har skadelige effekter på livet i sjøen. Slipestøv og avskrapet bunnstoff er en stor kilde til forurensing og skal samles opp og leveres inn som farlig avfall. Kost opp fra underlaget, eller buk en presenning som fanger opp avfallet. Du kan begrense behovet for bunnstoff ved å vaske båten jevnlig, bruke algeduk, bruke svært hard og glatt maling og ved å plassere båten i skyggen. Les mer i brosjyren Båtliv – en ren glede! fra Nordisk Ministerråd.

Reduser kjemikaliebruken ved båtstell

Ofte kan vanlige rengjøringsmidler – helst med miljømerket Svanen – gjøre samme jobben som spesialpreparater. Når høsten kommer bør en glassfiberbåt dessuten smøres inn med vaselinolje for å hindre at smuss og sotpartikler fester seg til skroget. Våren etter vil en høytrykkspyling eller en lett omgang med lunkent vann fjerne restene etter vaselinen.

Finn økonomifarten til sjøs

For båter med planende skrog er tommelfingerregelen at enten må man slentre av gårde i snekkefart (helst dette), eller så får man dra på såpass at mesteparten av skroget løfter seg oppå vannet for å redusere motstanden (altså at båten kommer opp i plan).

Unngå oljesøl

Småbåthavner skal ha beholdere der båteieren kan bli kvitt miljøfarlig avfall, som brukte oljefiltre, motorolje og ødelagte marinebatterier, på en trygg måte. Bruk disse, og meld fra til de ansvarlige hvis dette mangler i din småbåthavn.

Heis det blå flagget!

Bruker du miljøvennlige produkter til vedlikehold av båten, tar avfallet tilbake til land og viser hensyn overfor plante- og dyreliv i skjærgården kan du heise blått flagg. Det er den internasjonale stiftelsen FEE som har eget flagg for båteiere som tar miljøhensyn. Du forplikter deg til å ta miljøhensyn på 12 ulike områder før du kan få Blått flagg for båteiere.

Les mer: En miljøveileder (pdf) er utarbeidet av Kongelig Norsk Båtforbund, nyttig og lettlest for båtfolk.