Fra oljefyr til miljøvennlig oppvarming

Familien Ulvestad fjernet oljefyren til fordel for bergvarmepumpe og solfangere på taket. Det har de ikke angret på!

«Jeg er så langt svært fornøyd med driften til det nye anlegget og de økonomiske besparelsene jeg vil gjøre på sikt. Jeg oppfordrer alle som har en oljefyr til å bli oljefrie så raskt det lar seg gjøre.» – Gunnar Ulvestad

Familien Ulvestad kjøpte i 2007 et eldre hus i Asker. Boligen, som er fra 1969, ble i 2008 totalrehabilitert, men har fram til nylig blitt oppvarmet av en eldre oljefyr knyttet til sentralvarmeanlegget. I tillegg til radiatorene som avga varme fra oljefyringen, var det også to vedovner i boligen, men disse ble mest brukt for hyggens skyld. I forbindelse med rehabiliteringen, valgte Ulvestad også å supplere med flere varmekabler, peisinnsats i kjellerstua, og varmefolie – altså karbonbaner bakt inn i plast, som tilkobles nettspenning, og på grunn av motstand i karbonbanene utvikler varme.

Ble inspirert på oljefrimøte

Ulvestad, som personlig har en sterk interesse for teknologi og varmeløsninger, vurderte lenge å bytte til en mer moderne varmeløsning. Høsten 2013, da Asker kommune sammen med Oljefri holdt et informasjonsmøte i kommunen om utfasing av oljefyr og fornybare alternativer, ble Ulvestad inspirert til å gjennomføre planene.

 -Det var nok en kombinasjon av miljø og økonomi som avgjorde saken. Det varslede forbudet mot oljefyring i/fra og med 2020, samt muligheten til å bygge et moderne og klimavennlig oppvarmingsalternativ, gjorde det til en lett avgjørelse. At man i tillegg sparer penger på en slik investering og gir boligen en verdiøkning er også et viktig insentiv, sier Ulvestad.

Fikk støtte fra Enova

Videre forteller han at Enovas inkludering av støtte til solenergi-anlegg var et viktig moment da han så på de ulike løsningene. Ulvestads interesse for solenergi førte til at han valgte å kombinere solfangere (som varmer opp vann) på taket med en bergvarmepumpe inne i det gamle fyrrommet. Etter informasjonsmøtet i Asker kom Ulvestad i kontakt med Oljefri-tilbyder Snersrud & Pedersen AS. Oljefri-tilbyderen hadde en tett dialog med huseier og bidro med gode energiløsninger som var økonomisk gjennomførbare. 

«Å kunne dusje gratis er en herlig følelse!» – Gunnar Ulvestad

Ulvestad legger ikke skjul på at det var en behagelig følelse da han tok sin første dusj i gratis varmtvann, og han presiserer at det å kunne måle temperaturen på det oppvarmede vannet som strømmer gjennom solfangeranlegget gjør at han hele veien har god kontroll over forbruket sitt.

Sparer over 13 000 i året

Energiberegningen som Ulvestad har mottatt fra varmepumpens produsent viser en klar reduksjon i kostnadene for oppvarming. Fra et tidligere forbruk på rundt 26.000,- i året ved oljefyring, viser estimatene at oppvarming med varmepumpen vil ha en kostnad på ca. 12.180,- i året, altså en besparelse på 13.820,- pr. år. I tillegg har solfangeren de første månedene gitt en besparelse med hensyn til strømkostnader i størrelsesorden 30 %.

– Jeg er så langt svært fornøyd med driften til det nye anlegget og de økonomiske besparelsene jeg vil gjøre på sikt. Jo tidligere man skifter over til fornybart varmesystem, jo raskere går inntjeningen. At dette i tillegg er med på å bedre/skåne klimaet, synes jeg er svært gledelig. Jeg oppfordrer alle som har en oljefyr til å bli oljefrie så raskt det lar seg gjøre, avslutter Ulvestad.Ønsker du å lese flere tips eller historier om hvordan du kan bidra til det grønne skiftet? Da kan du gå inn på naturvernforbundet.no/mittgronneskifte eller bestille boken Folkets klimadugnad