– Full seier for ulven!

– Dette er full seier for Norges mest truede rovdyr. Dette er årets julegave til alle som er glad i norsk natur, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Ulv med snø på ansiktet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa i dag nei til å skyte de fire ulvefamiliene i Letjenna, Osdalen, Kynna og Slettås. Departementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulvene. Dermed har Regjeringen tatt Naturvernforbundets klage på rovviltnemndenes vedtak om å felle de fire familiene til følge.

– Tusen takk, Helgesen!
– Dette er årets julegave til alle som er glad i norsk natur. Takk til miljøminister Vidar Helgesen som i dag stanset masseslakt av norsk ulv! Vi er svært glade for at Regjeringen følger lovverket, også når nemndene la opp til å bryte det, sier Ask Lundberg.

De fire ulvefamiliene lever i sine revir og utgjør ikke noe skadepotensial for beitedyr. Likevel vedtok rovviltnemndene tidligere i høst å felle dem. Nå er denne jakten avlyst. I henhold til gjeldende lovverk kan skyting av vernede rovdyr kun skje med begrunnelse i skadeforebygging, og etter at alle andre tiltak er forsøkt.

Svært viktig vedtak
– Regjeringens vedtak er svært viktig, fordi det slår fast at ulver som ikke tar beitedyr ikke er fritt vilt. Dette viser hvordan rovviltnemndene er på ville veier i sine bestrebelser på å skyte så mye ulv som mulig. De har ikke forholdt seg til lovgrunnlaget, sier Ask Lundberg.

Rovviltnemndenes vedtak om å felle de fire ulvefamiliene i tillegg til ytterligere 15 ulver skapte sterke reaksjoner, både i Norge og internasjonalt. Over 70 000 nordmenn har skrevet under på et opprop mot jakta. Nesten sju tusen nordmenn har sendt e-post til miljøminister Helgesen via Naturvernforbundets nettside, og 1764 personer i mange forskjellige land har sendt den engelske versjonen av e-posten. Det har vært oppslag om rovviltnemndenes jaktplaner i mer enn 25 europeiske land.

– Vi vil takke alle som har engasjert seg for å redde ulvefamiliene. Sammen la vi et sterkt press på ministeren. Dette er folkets seier for ulv i norsk natur, sier Ask Lundberg.

Ta kontakt med oss for ytterligere kommentarer:

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet: 971 83 379
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet: 913 31 729
Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet: 911 92 234