Generelle råd om innkjøp

Ved nye innkjøp har du en unik mulighet til å kjøpe inn varer som er plast- og giftfrie. Valg av varer og materialvalg kan være vesentlig for å unngå plast og farlige giftstoffer. Under hvert kapittel har det stått forslag til hva som bør og kan tas hensyn til ved innkjøp. Det er verdt å merke seg at miljøbelastning og farlige kjemikalier som regel er størst for de menneskene som lager varene. Et aktuelt eksemper er fluorerte miljøgifter i tekstiler, der luftkonsentrasjonene i produksjonslokalene er skyhøye sammenliknet med hjemme hos deg som forbruker. Enkelte virksomheter tar mer hensyn til dette enn andre. Miljømerkinger kan være god hjelp for å handle litt mer miljøvennlige produkter. En oversikt kan du finne på forbrukerombudets nettsider: www.forbrukerradet.no/merkeoversikten Ved større anskaffelser må offentlige virksomheter ta hensyn til loven om offentlig forvaltning og ta hensyn til både miljø og mennesker i leverandørkjeden. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir offentlige virksomheter råd omhvordan du kan få til klima- og miljøvennlige anskaffelser i praksis. Rådene kan være nyttige for alle, også private virksomheter. Her finner du veiledning, eksempler og nyheter: www.anskaffelser.no/klima-og-miljo Initiativ for etisk handel (IEH) gir råd til virksomheter, både offentlige og private, om hvordan ta hensyn til mennesker og miljø i leverandørkjeden. For større anskaffelser og bygging av skole eller lekeområde kan det være lurt å tenke innovativt: www. innovativeanskaffelser.no På nettsidene til Initiativ for etisk handel (IEH) finner du flere ressurser og verktøy som kan hjelpe deg å ta hensyn til miljø og mennesker i din leverandørkjede, i tillegg til å etterspørre mer miljøvennlige produkter: www.Etiskhandel.no/ressurser