Godfarfossen, Dagalifallene

Nore og Uvdal kommune, Buskerud

Lenke til konsesjonssak (NVE)

Lenke til endring av konsesjonssak (NVE)

Godfarfossen er et uutbygd smykke i et område fullt av kraftverk. Der Dagalifallene i Numedalslågen møter den sterkt oppdemte Pålsbufjorden ligger fossen, som et minne om vassdragsnaturen som opprinnelig eksisterte i denne delen av landet. Dagalifallene ovenfor Godfarfossen er i dag vernet, og er en av Europas beste elvestrekninger for rafting. Godfarfossen har flere ganger vært forsøkt vernet, men i 2015 ga Olje- og energidepartementet konsesjon til utbygging. Utbyggeren har nå redusert planene noe, av økonomiske hensyn.

Tross usikker økonomi kan fossen bli bygd ut raskere enn vi aner. Så skal du oppleve den flotte fossen ved slutten av Hardangervidda, bør du gjøre det nå! To daglige busser (unntatt lørdag, da går det bare én) går til Dagali fra Geilo og Kongsberg, som begge kan nås med tog fra store deler av landet. Det er cirka 10 kilometer fra Dagali til Godfarfossen. Uvdal Taxi og Geilo Taxi kan bestilles for å kjøre strekningen. Ellers er dette en av få naturperler med gangavstand til flyplass. Geilo lufthavn Dagali har ingen ruteflygninger, men har du tilfeldigvis et fly stående er det bare 4 kilometer fra enden av rullebanen til Godfarfossen.