Honnør til Venstre og KrF

Både Venstre og KrF bryter forhandlingene med regjeringen om statsbudsjettet. – Partiene skal ha honnør for å stå opp for klimaet og framtidige generasjoner, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

– Kontrasten mellom Erna Solbergs uttalelser etter Paris-avtalen som «historisk» og «et vendepunkt», sammenliknet med budsjettforslaget hennes for 2017, er enorm. På under ett år har Solberg gått fra å rose en avtale som på det sterkeste oppfordrer til øke utslippskutt til å stille ultimatum på noen få øre i økte bensinavgifter. Nå er vi glad for at både Venstre og KrF setter ned foten for et budsjett som ikke bidrar til å redusere klimautslippene, sier Ask Lundberg.

Og fortsetter …

– Ansvaret for oppfølgingen av Paris-avtalen ligger hos regjeringen, ikke Venstre og KrF. Det er derfor paradoksalt at det er Venstre og KrF som skal det ansvaret på sine skuldre.

– At Erna ikke tar ansvar her, er ansvarsfraskrivelse fra landets øverste leder, og det viser samtidig hvordan FrP i regjering motarbeider selv de mest nødvendige klimatiltakene. Det er trist og alvorlig at FrP skal være i posisjon til å sabotere dette ekstremt viktige arbeidet. For det er ingen tvil om at FrP har vært den store bremseklossen i arbeidet med å kutte klimagassutslipp og få til grønn omstilling av blant annet transportsektoren.

– Miljøhistorien til Venstre og KrF er ikke ukjent, og derfor burde det heller ikke komme som en overraskelse for Erna Solberg at de to partiene ikke kan leve med et budsjett som bryter med Norges egne klimamål. Venstre og KrF var med i den første regjeringen noensinne, noe sted i verden, som gikk av på en klimasak da de nektet å være med påp etablering av forurensende gasskraftverk. Derfor er det som dert skal være når disse partiene skriver et nytt kapittel i sin miljøhistorie.

– Vi vet hva som må til for å kutte utslippene. Det må bli dyrere å forurense og enklere å være miljøvennlig. Samtidig må det investeres mindre i olje og gass, og vi trenger en styrket, ikke svekket, natur- og miljøforvaltning.