Initiativ for bærekraftig reiseliv

Reiselivsnæringen lanserer veikart for bærekraftig reiseliv, utarbeidet i samråd med miljø- og fagbevegelse.

Turistene strømmer til Norge som aldri før. Vår unike natur er hovedtrekkplasteret, med fjorder, fjell, fosser, nordlys, midnattssol og intakt natur. Det er hyggelig at Norge er attraktivt som turistmål. Men turisttrafikken har sine ulemper, som må avbøtes med tiltak fra både lokale og sentrale myndigheter, lokalt næringsliv, reiselivsnæring og turistene selv. Eksempler er søppel og avføring i Lofoten, høy beredskap for å redde ned folk fra Trolltunga og trengsel på Prekestolen og i Geiranger, cruiseskip som slipper ut urenset avløpsvann og forurenser lufta, økt fly- og biltrafikk og et større press på deler av vår allerede sårbare natur. I tillegg bidrar ulike inngrep som vannkraftutbygging, vindparker, kraftledninger og store veiprosjekter til å forringe de naturopplevelsene som reiselivsnæringen lever av.
– Dette er problemer vi må løse, både for å kutte forurensning og klimagassutslipp og for å verne om det de fleste turistene kommer til Norge for å oppleve: naturen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Ødelegger natur, forringer grunnlag for turisme
NRKs sommertog har vist oss det Norge som vi liker å se. En av dagsetappene var fra Flåm til Voss, som regnes som en av verdens fineste togturer. Turen går langs Raundalselva. Vi fikk se kajakkpadlere boltre seg i de frådende vannmassene. Men Raundalselva er nå truet av kraftutbygging, selv om elva er varig vernet mot kraftutbygging. Det samme gjelder flere andre vassdrag rundt i landet.
– Hvis vi bygger ut flere av våre flotteste vassdrag, ødelegger vi ikke bare naturen. Vi forringer også grunnlaget for turismen, sier Lundberg.

Hva betyr bærekraftig reiseliv i praksis?
Regjeringen fremmet i vår en stortingsmelding om reiselivet. Meldingen inneholder en rekke besvergelser om at reiselivsnæringen skal være bærekraftig. Men hva betyr bærekraftig reiseliv i praksis? Dette har Naturvernforbundet forsøkt å svare på, sammen med en rekke reiselivsaktører. Arbeidet har munnet ut i et veikart, som klima- og miljøminister Vidar Helgesen får overrakt på Arendalsuka. Veikartet angir en visjon for 2030 og 2050, hvordan visjonen skal realiseres og hva myndighetene og reiselivsnæringen selv må gjøre.

Les «Veikart fra reiselivsnæringen i Norge: Mot et bærekraftig reiseliv» her! (pdf)

Reiselivsnæringen vil høres
«Den naturen vi har i dag skal kunne nytes av framtidige generasjoner. Det er en felles jobb å sikre at den fremdeles er like spektakulær og levedyktig for de som ønsker å oppleve den i framtiden», skriver reiselivsaktørene. Blant tiltakene det pekes på i strategien er ivaretakelse av natur- og kulturverdier, færre inngrep i sammenhengende naturområder, mindre motorferdsel i utmark, bedret tog- og busstilbud, flere nullutslippskjøretøy, utvidelse av turistsesongen, avfallsforebygging, alternativ energiforsyning til skip, tiltak mot marin plastforsøpling og videreutvikling av merkeordning for bærekraftige reisemål. I tillegg ønsker reiselivsnæringen å bli hørt når store inngrep skal gjennomføres.
– Når et vannkraftverk, en vindpark, en kraftlinje eller en vei skal bygges, hører vi ofte om de positive virkningene for kraftselskapene og andre næringsinteresser. Men har vi hørt at reiselivsnæringen vil bli skadelidende av inngrepet? Vi må ta vare på våre natur- og kulturverdier, både på grunn av den verdien de har i seg selv, de funksjonene de har i naturen og for å ha noe unikt å tilby turister og andre tilreisende, sier Lundberg.

– Gledelig av næringen
– Det er ikke akseptabelt at turistene forårsaker forurensning og forsøpling. Norge skal ikke være preget av trengsel og masseturisme. Norge har store muligheter for å tilby unike og eventyrlige opplevelser. Det er derfor svært gledelig at næringen selv går foran med en god og utfyllende strategi for hvordan reiselivet skal bli mer bærekraftig, avslutter Lundberg.