Jerveslakt i statlig regi – på’n igjen

Norge har et bestandsmål for jerv på 39 kull per år. I 2017 ble det registrert 40 kull, men ti av dem ble likevel likvidert i hiene. Så langt i år er det registrert 31 kull, men hiuttakene er allerede i full gang.

Målet er at bestanden ikke skal overstige 39 kull, om nødvendig med ekstraordinære tiltak. Det vil si at jervehunner og valper spores opp i hiet, graves ut og skytes. Noe som er så «ekstraordinært» at det synes å være nødvendig hvert eneste år. I fjor ble det drept til sammen 23 hunner og hvalper på denne måten. To hunndyr slapp unna, mens ungene ble skutt.

Etikk etterleves
Sist helg ble en jervehunn skutt med bedøvelsespil i Suldal. En representant for Statens Naturoppsyn forklarer til NRK: – Sidan det no er ynglesesong for jerv, er det fast rutine å bedøva dyret først, for å unngå å avliva ho-dyr som har ungar. I dette tilfellet viste det seg å vera ei tispe som hadde mjølk.» I stedet settes det radiohalsbånd på dyret, slik at det kan spores tilbake til det avsidesliggende hiet. Dermed kan hunnen avlives sammen med ungene. 
Det er første gang på mange tiår at et jervehi er påvist på Sørvestlandet.

Senket bestanden til 30 kull
I fjor ble det registrert 40 kull. Men myndighetene sørget for at ti av dem ble avlivet. Hittil i 2018 er kun 31 kull registrert. Sjansen for at det skal komme opp i 39 er liten. Likevel iverksettes nye hiuttak. Mor og valper ble også nylig tatt ut og skutt i et hi i Hedmark. 

Hvordan er det mulig? 
I Hedmark er det registrert åtte kull, tre mer enn tillatt. I de andre områdene med jerv ligger de langt under tillatt nivå. Men forvaltningen er slik innrettet at ansvaret er fordelt på forskjellige rovdyrnemnder, som får operere uavhengig av hverandre.

Ikke regjeringens sak
Klima- og miljødepartementet nekter å ta overordnet ansvar for det nasjonale målet på 39 kull. I brev til KLD klaget Naturvernforbundet på summen av rovdyrnemndenes fellingskvoter, og anførte at dette er uforenlig med nasjonale mål. KLD svarer at slik klagemulighet ikke finnes, for klager må gå til hver enkelt nemnd. Samtidig presiserer departementet at hver enkelt nemnd kun har ansvar for egen region, og at de ikke behøver å ta hensyn til situasjonen i naboregionene.

Jerven er norsk «ansvarsart» (vi huser mer enn 25 % av Europas jervebestand). Jerven står på norsk rødliste over truede arter. Jerven er fredet. «Fredet» på norsk.