Jørstadelva og Strindelva

Snåsa kommune, Nord-Trøndelag

Lenke til konsesjonssak Jørstadelva (NVE)

Lenke til konsesjonssak Strindelva (NVE)

Jørstadelva har mye historie. 13. januar 1945 ble jernbanebrua over elva sprengt, for å sinke tysk tilbaketrekning fra Nord-Norge. 80 mennesker omkom i sprengningen, og et krigsminnesmerke er plassert ved elva.

Lenger oppi elva planlegges det kraftverk forbi Kjenstadfossen, rett ved Kjenstad landskapsvernområde. Jørstadelva ble vernet i 2005, og bør skånes fra kraftutbygging. Høringsfristen er 2. juli 2017, så utbygging vil nok ikke komme i gang i sommer. Elva er vurdert til å ha et attraktivt landskap med store kulturminneverdier og stort naturmangfold. I Jørstadelva er blant annet fossene mellom fjell og lavland trukket frem som viktige landskapselementer, noe som innbefatter Kjenstadfossen. Elva er også ei god storørretelv.

Rett i nærheten ligger Strindelva, som er om mulig enda flottere. Her går det en flott sti opp langs elva, til et vann som er planlagt neddemt. Området er viktig for sørsamisk reindrift, og inngår i det sammenhengende villmarksområdet sør for Snåsavatnet. Naturvernforbundet vil arrangere  elvevandring i området ved elva 19. august 2017. For mer informasjon om denne, sjekk arrangementets Facebookside.

Toget stopper ved Jørstad stasjon to ganger daglig i begge retninger, både fra Trondheim/Steinkjer og fra Mo i Rana/Bodø. Overnatting kan skje på Strindmoen gård og camping, som ligger like ved Strindelva, 6 km vest for Jørstadelva og 9 km vest for stasjonen. Andre muligheter er Finsås kurssenter like ved Jørstad stasjon eller Oldernæs gård ved Snåsavatnet, mellom stasjonen og elva.

Lenker:

Jørstadelva krigsminnesmerke

Fakta og fiske, Jørstadelva