Lag kompost og unngå torv

Mye av plantejorda som selges på hagesentrene er slettes ikke jord, men opp til 100 % torv! Torv er enkelt fortalt ødelagt myr. For å ta ut torv blir myrer drenert og torven gravd ut. Leveområdet til en lang rekke dyr og planter blir ødelagt, og store mengder med CO2 blir sluppet ut i atmosfæren.

Illustrasjon av en kompostkasse

Uttak av torv til bruk som hagejord er en av flere trusler mot myrene – en trussel som burde vært helt unødvendig. Torv inneholder nemlig ingen næringsstoffer som plantene deres trenger. I hagen vil man kunne få minst like frodige planter ved å bruke kompostjord og annen torvfri jord. Heldigvis blir utvalget av torvfri hagejord stadig bedre, både på hagesentre og hos lokale avfallsanlegg.

Dette kan boforeningen og beboere gjøre

  • Sjekk kompostportalen.no for å finne ut om det lokale avfallsanlegget selger kompostjord
  • Bruk forbrukermakten din og spør etter torvfri jord neste gang du er på hagesenteret
  • Lag egen kompost

I motsetning til torvjord, som ofte må skiftes ut hvert år, kan kompostjord gjenbrukes år etter år så lenge man bare tilfører ny kompost.

Lag kompost av boforeningens ressurser

Mange kvitter seg med løv og kvist, hagens egne ressurser, for etterpå å fylle på med jord og gjødsel fra hagesenteret. Men det aller beste for hagen og miljøet er å lage egen kompostjord. Kompost er den beste næringen man kan gi plantene sine. Som en bonus får man utnyttet mat- og hageavfall som den ressursen det er, og redusert klimagassutslipp fra transport, kunstgjødselproduksjon og ødeleggelse av myr.

Både matavfall og grøntavfall fra hagen kan brukes til å lage kompost, og det finnes en kompostmetode som passer for de fleste, til og med for de med liten leilighet og balkong. Kaldkompost, varmkompost, bokashi og markkompost er gode søkeord for å finne ut hvilken type kompost som passer best.

Med tilgang til plassering på felles uteområde, matavfall fra beboere og grøntavfall fra hager og felles uteområder, mangler ikke en boforening ressurser til å lage god kompost.

→ Lær mer om kompost på naturvernforbundet.no/kompost