Løkeland og Norderhaug utnevnt til æresmedlemmer

Ann Norderhaug fra Vestfold og Mads Løkeland fra Trøndelag ble utnevnt til æresmedlemmer i Naturvernforbundet under forbundets landsmøte i Stavanger 21. april 2018.

Ann Norderhaug (f. 1943) er en pioner innenfor naturbeskyttelse og bevaring av kulturlandskap. De siste årene har hun benyttet sin kompetanse og engasjement i Naturvernforbundet, både som aktiv i fylkeslaget i Vestfold og som landsstyrerepresentant. Hun tok initiativ til oppstart av et eget jordbruksutvalg i Naturvernforbundet og bidrar aktivt til å heve organisasjonens kunnskapsnivå og utvikle vår politikk og faglige innspill.

Som første kvinne fikk Ann Norderhaug Nordisk råds natur- og miljøpris for sitt arbeid med å synliggjøre og bevare biologisk mangfold og naturverdier i kulturlandskap i Norden. Samme år vant Ann Norderhaug også Sabimas biomangfoldpris. Hun er en inspirasjon for unge biologer og kvinner i naturvitenskapen, og en viktig stemme i norsk naturvern. Hun er ikke bare en bunnsolid fagperson, men viser også et stort og brennende engasjement i samfunnsdebatten. Ann Norderhaug vil noe med sin forskning og kunnskap, og tar den viktige rollen med å formidle forskning og forvaltningsbehov inn i den politiske debatten.

Mads Løkeland (f.1946) har vært aktiv natur- og miljøverner gjennom mange tiår, som aktiv og tillitsvalgt i lokallaget i Orklaregionen, i fylkeslaget i Sør-Trøndelag og som medlem av Naturvernforbundets sentralstyre. Hans natur- og miljøvernengasjement er bredt, fra kampen mot neddemminga av Innerdalen på tidlig åtti-tall og innsats for Grytdalen naturreservat, vern av matjord og til vassdragsvern. I 2010 fikk han Orkdal kommunes miljøpris og i fjor fikk han Trøndersk natur- og miljøpris fra Naturvernforbundet i Sør- og Nord-Trøndelag.

De siste årene har Mads Løkeland gjort en fantastisk innsats i å bygge opp gruvearbeidet til Naturvernforbundet. Han har bidratt sterkt til den kunnskapen og posisjonen i gruvekampen som Naturvernforbundet har i dag. Gjennom utallige engasjerende og lærerike foredrag, skrevne innlegg, klager og høringsuttalelser har Mads bidratt til å spre kunnskap og motivere til innsats. Han fremmer samarbeid og mangfold i naturvernkampen, mellom mennesker og organisasjoner. Mads Løkeland inspirerer folk over hele landet og på tvers av generasjoner.