Materiell

Forslag til tiltak:

  • Oppbevar elektronisk utstyr på eget rom om mulig, og vær nøye med god støvrengjøring jevnlig og håndvask etter bruk 
  • Unngå å ta i mot og distribuere markeds- og reklamemateriell av typen engangs og billig plast  
  • Reduser bruken av engangsplast i mapper, laminering m.m.
  • Velg miljømerket hobby- og formingsmateriell