Nissen sprer miljøgifter

Barneleker inneholder bromerte flammehemmere, fluorert impregnering, kvikksølv, bly, kadmium, krom, arsenikk og radioaktive stoffer. – Nesten uvirkelig, sier Sverre A. Stakkestad i Norges Naturvernforbund. – Egentlig burde julenissen politianmeldes for uansvarlig spredning av farlige stoffer.

Konsekvensen av miljøgifter:
Konsekvenser av eksponering til miljøgifter kan være nedsatt læringsevne og kreft senere i livet. Miljøgifter kan også påvirke planter og dyrs evne til å forplante seg.

Når lekene skal kastes:
Leker som blinker, lager lyd eller beveger seg, skal leveres til nærmeste mottak for farlig avfall eller til en leketøysforhandler som er forpliktet til å ta i mot dette gratis.

1/3 av lekene er gftige:
Her
er undersøkelsen.

Blir snart forbudt?
Et norsk forslag om generelt forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter er anbefalt av SFT, men har ligget på vent i over et år hos Regjeringen. 

Kontaktpersoner:
Sverre A. Stakkestad, 90 95 06 19
Per-Erik Schulze, 41 85 66 97

Se NRK Hordalands innslag om saken her.

Hver husstand kaster 5,5 kg leker i form av småelektronikk i restavfallet. Årlig blir dette 12.000 tonn miljøfarlig avfall som medfører at miljøgifter spres i naturen og nærmiljøet. Iblant dette avfallet finner vi også leker som inneholder kretskort – leker som piper, snakker og beveger seg.

– Dette burde ikke være lov å selge. Vi må få et forbud mot giftige leker og duppeditter , mener Stakkestad.

Miljøgifter er helse- og miljøskadelige stoffer som kan føre til noen typer kreft, reproduksjonsskader, astma og allergi. Barn tåler mindre miljøgifter enn voksne.

– Nissen er trolig helt intetanende om hva han strør om seg med, tilføyer Stakkestad, som ellers ikke tviler på nissens gode hensikter. – I framtida bør han likevel slippe rollen som langer av suspekte produkter mot snille unger som fortjener bedre.

En ny test av over 700 leker på verdensmarkedet viste at en tredel av dem inneholdt miljøgifter.

– Barn tåler generelt mindre enn voksne, og flere blodprøveundersøkelser de siste årene levner ingen tvil om at det er giftkilder i barnas nærmiljø,supplerer fagrådgiver i Naturvernforbundet Per-Erik Schulze.