Nybygg og oppussing

Forurensninger i inneluften fra gips, maling, mineralull, asbest, betong, plast og annet byggestøv er en alvorlig belastning på mennesker og deres helse, miljø og trivsel.

Et kjent problem når det skal pusses opp eller bores i bygninger er for eksempel sementstøv som legger seg som et tynt slør på alle flater. Renholder får fjernet det som er synlig i nuet men har støvet fått spre seg i området kommer det hurtig tilbake etter rengjøring. Dette skaper problemer for brukere og renholdspersonalet. Resultatet kan ofte bli at gulvpolish krakelerer og løsner som følge av gjentatte påvirkning av sterkt alkalisk sementstøv. Brukerne får på sin side problemer med hud-, øye- og slimhinne-irritasjoner og fornemmelse av «tørr luft».

Renhold- og miljøavtale for den ”Miljøbevisste” håndverker

Hvorfor var det ingen som stoppet støvspredningen eller forsøplinga rundt anleggsplassen? Et spørsmål som ikke er uvanlig etter at håndverkere er ferdig med arbeidet. Dessverre er det da for sent å forebygge den gangen og barnehagen må selv ta oppryddingen, men kanskje skaden kan unngås neste gang virksomheten skal pusse opp et rom?

Virksomhetsleder, vaktmester, verneombud og renholdsansvarlig bør som en del av virksomhetens praktiske internkontrollarbeid etablere rutiner som kvalitetssikrer mindre vedlikeholdsarbeider. En måte kan være å benytte et skjema der det krysses av for hvilke tiltak som er iverksatt i rommet. Suppleres skjemaet med lokale erfaringer fra virksomhetsleder, verneombud, renholdere og vedlikeholdspersonell vil de kjenne seg igjen og se nytteverdien med denne form for dokumentasjon.

Forslag til sjekkpunkter for barnehagen før rom skal pusses opp [LENKE]

Dersom ovennevnte metode og skjematikk ønskes å videreutvikles kan NAAF bistå med mer utfyllende sjekklister som kan tilpasses driften og innarbeides i barnehagens internkontroll. Du kan også finne flere tips på nettsiden Bygg og helse som driftes av NAAF.

Hjelp og støtte er ofte i nærheten

Skal det pusses opp, bygges på eller utføres et større byggearbeid barnehagen bør du kontakte kommunens avdeling for miljørettet helsevern slik at du får oversendt nødvendige skjemaer for å dokumentere arbeidet før det påbegynnes. Det er viktig at kommunens representanter får mulighet til å uttale seg og gi innspill på byggeprosjektet. Husk at arbeidet som skal utføres er del av barnehagen arbeid med Forskrift om miljørettet helsevern (gjelder barna) og Arbeidsmiljøloven (gjelder ansatte). Aktivitetene er en del av barnehagens systematiske arbeid med HMS og internkontroll og skal dokumenteres.

Alle barnehager er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bruk den aktivt i planfasen slik at de kan komme med innspill som bedrer arbeidsmiljøet. Erfaringer viser at flere innspill til forbedringer i bruksfasen ofte er «gratis» dersom de innarbeides allerede i planarbeidet[ii].

[i] Kilde: Renhold og innemiljø, Arbeidsmiljøforlaget. Yrkeshygieniker Kai Gustavsen

[ii] Eksempel på søknadsskjema i Oslo kommune kan lastes ned her.