Opo

Odda kommune, Hordaland

Lenke til konsesjonssak (NVE)

Opo er et svært variert vassdrag. Nedre del er kanskje det mest urbane vassdraget på vår liste, og renner fra Sandvinsvatnet gjennom Odda ned til Sørfjorden, forbi fordums industri og kulturminner. Elva er definerende for Odda sentrum, og en viktig brikke i landskapet. Dessverre har den også vist seg å være lunefull: i oktober 2014 tok elva med seg fem hus under høstflommen. Som flomsikringstiltak foreslås det nå en kombinert flomtunnel og kraftverk i fjellet på vestsiden av Odda sentrum. Det er allerede gjennomført flomsikring som skal sikre Odda fra en 200-årsflom. Vi mener at å bygge et kraftverk i tillegg til dette vil forringe vassdraget ytterligere.

Øvre del av vassdraget kommer både fra øst og vest, fra Hardangervidda og Folgefonna. Låtefossen er en av Norges best besøkte naturattraksjoner, og gir ofte bilene og turistene langs riksveg 13 en dusj på vei til Hardanger. Men vassdraget inneholder flere fantastiske fossefall og en mangfoldig vassdragsnatur.

Nedre del av Opo er en god lakseelv, midt i sentrum av et gammelt, ærverdig industristed. Spørsmålet er om Opo skal være en elv eller en fisketrapp? En bekk eller et landskapselement? Et naturlig og dynamisk økosystem som inngår i verneplanen eller en statisk, kontrollert vannstreng med tappekran? Oddaregionen har mange naturattraksjoner, men mange av disse innebærer lengre, krevende fjellturer eller spesialplanlegging. Det er også viktig å ta vare på de sentrumsnære attraksjonene.

Opo er vernet, men flomsikring brukes nå som brekkstang for å få bygd ut kraftverk i elvas nedre del. Besøk Opo før den kanskje temmes! Til Odda kommer du deg med buss fra det meste av Sør-Norge, blant annet Haukeliekspressen fra Oslo/Vestfold/Telemark/Sørlandet/Haugesund, samt rutebusser fra Voss og Bergen. Det finnes mange overnattingsmuligheter i Odda og omegn, både hotell, camping og feriehus.