Øystesevassdraget

Kvam kommune, Hordaland

Foss

Lenke til konsesjonssak (NVE)

OPPDATERING: 28 august 2017 annonserte Regjeringen at utbyggingsplanene for Øystesevassdraget stanses. Det betyr at du kan regne med å få besøke Ørredalsfossen og Fitjadalen også i fremtiden, uten skjemmende inngrep, vannmagasiner, kraftgater og kraftverk.

Øystesevassdraget renner fra fjell til fjord i Hardanger, et område der de aller fleste elver allerede er bygd ut. Vassdraget er et unikt og viktig landskapselement i et villmarkspreget område, samt i tettstedet Øystese. Flere rødlistede arter og vegetasjonstyper som trenger beskyttelse er knyttet til vassdraget. Nå vil utbyggeren BKK overføre store deler av vannet i en tunnel til nabodalføret, så vannføringen i Øystesevassdraget blir permanent minsket. Samtidig vil de bygge et kraftverk som skal utnytte det gjenværende vannet i Øystesevassdraget. En utbygging av Øystese kraftverk vil komme i direkte konflikt med Ørredalsfossen, truede vegetasjonstyper som fosseeng, rødlistearten strandsnipe og fossekall. Utbyggingen vil sannsynligvis også påvirke bestanden av laks og ørret.

Planene ligger nå hos Olje- og energidepartementet, som ventes å ta en beslutning snart. Skal du være sikker på å oppleve Ørredalsfossen og elva gjennom Fitjadalen i fri dressur, bør du dra nå! Deler av vassdraget er godt tilrettelagt med tursti, grillplasser og hytter, og er tilgjengelig med rullestol eller barnevogn. Til Øystese kommer du med relativt hyppig buss fra Bergen, Arna eller Voss, ofte i korrespondanse med tog fra Oslo. Det er også forbindelse fra Stavanger/Haugesund via Odda, og Telemark/Vestfold/Sørlandet med Haukeliekspressen. Hardangerfjord Hotell ligger i Øystese. Ellers er det mange hytter, hus og pensjonater i området.