Resirkulert plast

Naturvernforbundet jobber for redusert bruk av jomfruelige, ikke-fornybare materialer og mer gjenbruk. Resirkulering er viktig, men sporbarheten i de resirkulerte produktene er også svært viktig. Det er lett og dra paralleller mellom resirkulert = miljøvennlig, uten å tenke på innholdet i produktet. Når plasten først er produsert er det viktig at vi klarer å bruke så mye som mulig av den på nytt, så må man bare fortsatt være kritisk slik at man får riktig materialer i rett produkt. Plasten kan opprinnelig ha blitt produsert for et annet bruksområde med andre krav til innhold. Unngå derfor svart resirkulert plast særlig i leker, da denne kan komme fra gamle elektroniske produkter med flammehemmere og lignende som vi ikke ønsker i produkter til barn. Se etter CE merket, og velg ellers miljøsertifiserte produkter også for resirkulert plast