Skuffende budsjettenighet

– Dersom dette budsjettet er et frempek på hvilke saker Krf kommer til å løfte i regjeringsforhandlingene, lover det svært dårlig for klima og natur, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

FNs naturtoppmøte pågår nå i Egypt. Arter utraderes over hele verden, som resultat av utbygginger, forurensning, klimaendringer, forsøpling og andre alvorlige trusler. Det norske statsbudsjettet for 2019 klarer ikke å ta opp i seg det alvoret som en slik utradering av det biologiske mangfoldet bør møtes med.

– Det er svært lite nytt for naturen her, sett i forhold til det opprinnelige, svake budsjettet. KrF ønsket i utgangspunktet 60 millioner ekstra til skogvern, som vi ikke ser noe igjen av i budsjettet. Det er kun 10 millioner ekstra til økologisk grunnkart som er å finne av påplusninger til naturvern. Det er altfor svakt, konkluderer Lundberg.

Samme dag som det opprinnelige budsjettet ble lagt fram, kom FNs klimapanels nyeste rapport. Den viser at vi må gjennomføre dype kutt i våre utslipp så raskt som mulig for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Selv om regjeringspartiene nå bør ha hatt tid til å lese rapporten, gir ikke dette store utslag på budsjettet.

– Det er positivt at man øker bevilgningene til Klimasats og Enova, og at man ønsker å kvitte seg med biodrivstoff basert på palmeolje. Men her er det ingen signaler om omlegging av skatteregimet for oljenæringen, ingen påplusning på sykkelveier og ingen økte klimaavgifter. Dette er altfor svakt, og svært skuffende, sier Lundberg.