Støv

Forurensning i inneluften fra gipsplater, maling, mineralull, asbest, betong, plast og annet byggestøv er en alvorlig belastning på mennesker og deres helse, miljø og trivsel. Et kjent problem når det skal pusses opp eller bores i bygninger er for eksempel sementstøv som legger seg som et tynt slør på alle flater. Renholder får fjernet det som er synlig der og da. Men har støvet fått spre seg i området, kommer det hurtig tilbake etter rengjøring. Dette skaper problemer for brukere og renholdspersonalet. Resultatet kan ofte bli at gulvpolish krakelerer og løsner som følge av gjentatt påvirkning av sterkt alkalisk sementstøv. Brukerne får på sin side problemer med hud-, øye- og slimhinne- irritasjoner og fornemmelse av «tørr luft». Støv fra gamle byggematerialer kan i tillegg med ganske stor sannsynlighet inneholde miljøgifter. PCB i fugemasse og betongpuss for eksempel.