Styr unna risikoplantene

Det er vanskelig å tro det, men det er lov å selge planter som truer det norske biologiske mangfoldet(!). Og det er ingen informasjon på hagesentrene om hvilke produkter som er trygge og hvilke man bør styre unna. Vær en ansvarlig hobbygartner! Følg disse tipsene.

Hagesesongen er i gang. Hva kan du gjøre?

Styr unna disse artene!
Hagelupin, Parkslirekne, Platanlønn, Gravbergknapp, Spansk kjørvel, Kanadagullris, Sitkagran, Blankmispel, Filtarve, Sprikemispel, Europalerk, Gravmyrt, Rynkerose, Hageskrinneblom, Blåleddved, Marsfiol, Blåhegg/junisøtmispel, Svensk asal, Buskfuru, Høstberberis, Krypmispel, Jærlupin, Skjørpil, Kanadablåhegg, Taggblåhegg/bærsøtmispel, Alpeasal/breibladsasal, Alperanke/alpeklematis. Kilde: Artsdatabanken

En fersk undersøkelse Natur & miljø har foretatt viser at 25 av de 71 aller verste fremmede plantene fortsatt selges i Norge.

Kjøp trygge planter – Gjerne de som inviterer humlene inn.
Humla elsker lyng, lavendel, prestekrager, blomkarse og urteplanter. Disse egner seg like godt på balkongen som i hagen. I hagen kan du også plante solsikker, solhatt, løvemunn, prydbønner, bondepeoner, kløver og revebjeller. Humlene er spesielt glade i busker og trær som selje, rosespirea og klokkebusker. De er også nydelige å se på!

La humla suse!

…eller som fuglene liker
Vil du ha flere fuglenaboer, kan du prøve å plante noen av fuglenes favorittplanter som solsikke, rogn og einer.

…eller som sommerfuglene liker
Prestekrage, smørbukk, bergmynte, lavendel og sommerfuglbusk er snadder for sommerfugler.

Lag et villblomstbedd
Det er mange ville planter i norsk natur som både er nydelige å se på, lukter godt og er sommerguglenes og humlenes favoritter. Du kan for eksempel lage et villblomstbedd i hagen din, ved å invitere de ville plantene inn. Blåklokker, revebjeller, kløver, fuglevikke, storengkall, engtjæreblom, fagerknoppurt, tistler, rødknapp, blåknapp, geitrams og mjødurt, alle disse vokser vilt i Norge og er et trygt alternativ i hager.

Still spørsmål i butikken
Det er ikke sikkert betjeningen vet så mye om hvilke planter som truer norsk natur, men når bekymrede kunder begynner å stille spørsmål, vil ting endres.