Til minne om Tore Bongo

Tore Bongo døde 27. august, 65 år gammel. En samisk bauta og naturforkjemper har forlatt oss.

Tore Bongo er mest kjent for sitt store engasjement i Altasaken. Han var en av lederne i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Forut for Stortingsbehandlingen av Altasaken høsten 1978 drev Tore et iherdig lobbyarbeid. Men det var forgjeves. Og det ble nødvendig med sivil ulydighet i forsøk på å stanse utbyggingen.

Tore deltok i den store konfrontasjonen i Stilla 14. januar 1981 og i en rekke andre aksjoner. Han var alltid i fremste rekke. For sin innsats i Altakampen ble han i mars 1983 dømt etter oppviglerparagrafen. Tore var stolt av den dommen.

Tore Bongo kombinerte engasjement for samiske med et sterkt naturvernengasjement. Altasaken ble både en kampsak for samiske rettigheter og en kamp for å redde de store naturverdiene i vassdraget. Altasaken skapte en enorm oppslutning som fikk store ringvirkninger i ettertid, både for samiske rettigheter og for vassdragsvernet. Tore var hele tiden svært synlig i motstanden mot utbyggingen, og ble en kjent skikkelse langt utenfor Alta og Finnmark.

Etter Alta fortsatte Tore sitt engasjement både i samisk arbeid og i naturvernsaker. Han var med å bygge opp det samiske tilbudet i Alta og engasjerte seg også i Norske Samers Riksforbund (NSR) og ble i 2005 æresmedlem der. Han var sametingsrepresentant for NSR fra 1993 til 1997. Han engasjerte seg i lokalt naturvernarbeid i Alta og i store naturvernsaker nasjonalt, som Saltfjellet og utbyggingen av Vefsnavassdraget.

Han var en velkjent skikkelse i mange sammenhenger, alltid med samekoften, som han bar med stolthet. Nå sist engasjerte han seg mot planene om dumping av gruveavfall i Repparfjorden i Kvalsund og var innstilt på å bruke sivil ulydighet som en siste utvei for å berge fjorden.

Tore var en nær og omsorgsfull venn for mange av oss og alltid med smilet og en god latter på lur. Joiken var hans kjennetegn i sosiale sammenhenger. Tore fikk utrettet mer i livet enn de fleste av oss andre, og vi minnes han i stor takknemlighet.

På vegne av Naturvernforbundet
Per Flatberg
Silje Ask Lundberg
Maren Esmark