Tips for bedre inneluftkvalitet

• Ha innesko, og tydelige ute og inne soner knyttet til yttertøy. Unngå å gå med utesko inne slik at bonevoks på gulv slites av.
• Ta med klær hjem regelmessig for sjekk og vask, og tøm garderober før ferier o.l.
• Heng stoler opp under bord slik at renholder får rengjort gulvet under alle bord.
• Påse at skaptopper og gulv ikke brukes til lagerplass som sperrer for regelmessig rengjøring.
• Varier oppbevaring av utstyr, lekekasser, matter, osv. slik at det kan rengjøres rundt.
• Dekk til utstyr som står til oppbevaring, slik at innholdet ikke støves ned.
• Toalett bør være lagt med direkte tilgang fra utegangen, så det blir mindre «flying inn og ut» og at uteleker og lek med naturmaterialer som kan støve holdes ute.