Tre ulike familier, tre ulike energiløsninger

Familien Thorsheim har fått boret et 120 meter dypt hull utenfor huset sitt. Siden har strømforbruket sunket så kraftig at strømleverandøren BKK mistenker dem for å jukse med strømmåleren.

Familien Thorsheim

Tore og Ingunn Thorsheim kjøpte en gammel Kristian Bjerknes-villa ved Starefossen i Bergen for 13 år siden. Svært lite var gjort for å oppgradere huset siden det ble bygget. Vegger, vinduer, kjøkkeninnredning – alt var slik Kristian Bjerknes tegnet det i 1928. Huset var svært sjarmerende, men samtidig veldig slitt. Med tilgang til arkitektens gamle tegninger, satte derfor familien i gang med å restaurere det falleferdige huset tilbake til opprinnelig stil.

Frisk bris

Fra trekkfulle vinduer og en råkjeller som var så fuktig at ikke engang verktøy kunne oppbevares der, har det nå blitt vannbåren varme i gulvet og nye trekkfrie vinduer. Tore etterisolerte i tillegg fra utsiden og gav villaen ny kledning.

Men selv om huset nå var i god stand, måtte det gjøres noe med oppvarmingssystemet. Selv med elektrisk varme og kamin var det vanskelig å varme opp hele huset samtidig. Da Tore skulle rehabilitere kjelleren, undersøke han mulighetene for vannbåren varme. Valget falt på en væske/vann-varmepumpe, siden de trenger mindre vedlikehold og blir mindre påvirket av temperatursvingninger enn de som henter varme fra luften.

En væske/vann-varmepumpe pumper væske i rør ned i bakken. Der blir den varmet opp ved hjelp av varmen som er i berget før den pumpes tilbake i huset. Temperaturforskjellen gir energi til varmepumpen.

Med et grunnvannsspeil på 108 meters dyp under tomten var det en ideell beliggenhet for å benytte seg av bergvarme. Det ble boret et hull på 120 meter som viste seg å være i stand til å forsyne familiens hjem med jevn temperatur. Med styringssystemet kan de også regulere temperaturen i ulike rom, og ha automatisk senkning om nettene og på dagtid når familien er på jobb og skole. Når de har vært bortreist, kommer de hjem til ferdig oppvarmet hus.

Halverte strømforbruket

Tore anslår investeringen til rundt 300 000,- men regner med å spare det inn igjen på lavere strømregninger. Etter at tiltakene kom på plass, ble strømforbruket omtrent halvert.

– Da jeg fylte ut måleravlesningen min på nettet, kom det opp spørsmål med rød skrift om jeg hadde skrevet feil. BKK har også ringt og lurt på hvorfor måleravlesningen min er så lav, sier Tore med et fornøyd smil om munnen.

Familien Ulvestad

Inspirert til å fjerne oljefyren

I 2007 kjøpte Gunnar Ulvestad et eldre hus i Asker. Boligen, som er fra 1969, ble i 2008 totalrehabilitert, men har fram til nylig blitt oppvarmet av en eldre oljefyr knyttet til sentralvarmeanlegget. Ulvestad, som personlig har en sterk interesse for teknologi og varmeløsninger, vurderte lenge å bytte til en mer moderne varmeløsning. Høsten 2013, da Asker kommune sammen med Oljefri holdt et informasjonsmøte i kommunen om utfasing av oljefyr og fornybare alternativer, ble Ulvestad inspirert til å gjennomføre planene.

En god investering

– Det var nok en kombinasjon av miljø og økonomi som avgjorde saken. Det varslede forbudet mot oljefyring i/fra og med 2020, samt muligheten til å bygge et moderne og klimavennlig oppvarmingsalternativ, gjorde det til en lett avgjørelse. At man i tillegg sparer penger på en slik investering og gir boligen en verdiøkning er også et viktig insentiv, sier Ulvestad.

Videre forteller han at Enovas inkludering av støtte til solenergi-anlegg var et viktig moment da han så på de ulike løsningene. Ulvestads interesse for solenergi førte til at han valgte å kombinere solfangere (som varmer opp vann) på taket med en bergvarmepumpe inne i det gamle fyrrommet. Etter informasjonsmøtet i Asker kom Ulvestad i kontakt med Oljefri-tilbyder Snersrud & Pedersen AS, som gjennom tett dialog bidro med gode energiløsninger som var økonomisk gjennomførbare.

Ulvestad legger ikke skjul på at det var en behagelig følelse da han tok sin første dusj i gratis varmtvann, og han presiserer at det å kunne måle temperaturen på det oppvarmede vannet som strømmer gjennom solfangeranlegget gjør at han hele veien har god kontroll over forbruket sitt.

Bra for klimaet, bra for meg

Ulvestads energiberegning viser en klar reduksjon i kostnadene for oppvarming. Fra et tidligere forbruk på rundt 26.000,- i året ved oljefyring, viser estimatene at oppvarming med varmepumpen vil ha en kostnad på ca. 12.180,- i året, altså en besparelse på 13.820,- pr. år. I tillegg har solfangeren de første månedene redusert strømkostnadene med 30 %.

– Jeg er så langt svært fornøyd med varmeanlegget og de økonomiske besparelsene jeg vil gjøre på sikt. Jo tidligere man skifter over til fornybart varmesystem, jo raskere går inntjeningen. At dette i tillegg er klimavennlig, synes jeg er svært gledelig, avslutter Ulvestad.

Familien Solheimslid

En løpsk oljefyr

Familien Solheimslid brukte 2500 kr i måneden på olje.

– Den gangen fyrte vi for kråkene, all varmen forsvant opp pipa, og partikkelutslippene var høye, forteller han. Noe måtte gjøres.

Boligen i Blindheimsveien ligger på den kaldeste plassen i Bergen, ifølge Rune. – Vi ligger ofte på minus femten – tjue grader her om vinteren. I kjelleren stor det en enorm oljefyr fra slutten av 70-tallet som leverte varme til boligen gjennom en kombinasjon av radiatorer og vannbåren gulvvarme. Da denne gikk vi stykker ble Rune nødt til å se seg om etter en ny løsning.

Ingen miljømann

– Jeg kan ikke si at miljø var en av grunnene til at jeg ble oljefri. Jeg er dessverre ingen miljømann, men jeg kan mye om teknologien i den fossile delen av energisystemet, forteller Solheimslid. Han vurderte mange ulike erstatningsløsninger til oljefyren, men grunnforhold og fremtidige arealplaner i området gjorde at familien til slutt valgte å gå for en luft/vann-varmepumpe. Denne typen varmepumpe henter energi fra uteluften og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer.

Rune sendte inn forespørsel på nettsiden mittanbud.no, og fikk besøk av sju ulike firmaer. Av dem valgte han Arna og Åsane Rørleggerservice, som også er tilbyder gjennom Oljefri.no. Fra begynnelse til start tok det sju dager å bli oljefri. To menn gjorde jobben med å installere varmepumpe, bereder og rørføringer. Den gamle oljefyren fjernet Rune selv. I tillegg hadde han en venn i bransjen som kunne hjelpe med å få den nedgravde oljetanken forsvarlig fjernet.

Hva ble kostnaden?

Selve anlegget kostet 125 000 kroner ferdig montert, inkludert rørleggerarbeidet. I tillegg kostet det 15 000 kroner i elektrikerarbeid for å få på plass nye kurser til varmepumpen, og noen tusen å bli kvitt oljetanken. Totalt ble det en investering på 145 000 kroner. Enova støtter forhåpentligvis investeringen med 25 000.

Solheimslid regner med å spare rundt 12 – 15 000 kr i året. Da vil investeringen være tjent inn i løpet av åtte – ti år. Ved å kvitte seg med oljefyren og gå over til fornybare energikilder, har Rune funnet ut at han vil spare minst en tredel av energien han tidligere brukte, og erfaringene så langt tyder på at dette vil stemme.