Ventilasjon

Innelufta i et skolebygg avhenger som vi har sett i foregående kapitler av mer enn renholdet. For eksempel av hvilke produkter som brukes innendørs og hvordan, og at vi ikke trekker inn unødig forurensning utenfra. I inneklima-prosjekt deltar leder av skolen, ansatte, foresatte, representant fra byggeier, renholder og driftstekniker. Alle har bidratt med felles kunnskap om hva godt inneklima er og med praktiske tips og eksempler som viser hvordan det kan påvirkes. Ansatte, foresatte og støttefunksjoner som får kunnskap om inneklima får økt bevissthet om hvordan de bruker skolen slik at den ikke blir lagerplass for støv.