Vigdøla

Luster kommune, Sogn og Fjordane

Lenke til konsesjonssak (NVE)

Lenke til endring av konsesjon (NVE)

Vigdøla er ei sideelv til Jostedøla, hovedvassdraget i Jostedalen innerst i Sogn. I dette området ble det gjennomført en stor vannkraftutbygging på 1980-tallet, og nedre del av Vigdøla er en av få elver som fortsatt har deler av den opprinnelige elvenaturen intakt. Nå vil utbyggeren overføre vannet til et nytt kraftverk i fjellet, og slippe vannet ned i Jostedøla sammen med vannet fra den gamle kraftstasjonen. Dette vil forringe det lille av urørt vassdragsnatur som er igjen i Jostedalen. Vil du få med deg Vigdøla, bør du ta turen snart!

Det går buss fra Sogndal via Gaupne til Jostedalen 2-3 ganger daglig. Vigdøla kommer ned i Jostedøla rett før Haukåstunnelen, der det også går en fjellvei, merket Vigdal, opp langs vassdraget. Jostedal Camping og Jostedal Hotell ligger ca 15 km lenger opp i Jostedalen. Gaupne har også hotell, flere campingplasser og feriehus.