Vinda

Øystre Slidre kommune, Oppland

Lenke til konsesjonssak (NVE)

Langs vegen mellom Fagernes og Beitostølen passerer du Vinda. Den kommer ned fra innsjøen Søre Vindin, og renner ned lia, forbi Heggefjorden og nedover dalføret. Forslaget innebærer å føre vannet fra Søre Vindin i tunnel ned til Heggefjorden. Dette kan gi overføring av abbor, og dermed dårligere forhold for ørretfiske i Heggevannet, som er mye brukt til friluftsformål. I tillegg vil redusert vannføring i den flotte elvedalen gi redusert opplevelse og dårligere forhold for fossekall. I tillegg er kartleggingen av naturen i området gjort over et svært kort tidsrom, noe som gjør at vi ikke vet hva vi mister hvis Vinda bygges ut. Saken ligger nå hos Olje- og energidepartementet, og NVE har anbefalt utbygging.

Her har du sjansen til både å oppleve et truet vassdrag og bo på ett av Norges mest spesielle hoteller! Herangtunet Boutique Hotel har rom og suiter i design inspirert av reisemål i utlandet, innrammet av en tradisjonell norsk gård. Hotellet ligger få skritt fra elva og tettstedet Heggenes med butikk og busstopp. De nærmeste campingplassene er Leira, Fagernes, Bøflaten og Beitostølen. Til Heggenes kommer du med Valdresekspressen, som har 6-7 daglige avganger fra Oslo/Hønefoss og 2 daglige avganger om sommeren fra Lom. Det er også mulig med forbindelser fra Vestlandet, via Sogndal, Årdal eller Tyinkrysset.