Du er her:

Oslo som europeisk miljøhovedstad

NOA er stolt samarbeidspartner av miljøhovedstaden Oslo, som har fått i oppgave av EU å være en grønn rollemodell for andre byer.

Oslo kommune har dette året fokus på grønne tiltak og miljøvennlig byutvikling, og har invitert byens kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og grasrotorganisasjoner til å bli samarbeidspartnere og delta med aktiviteter. I den anledning har vi startet en egen byøkologisk arbeidsgruppe, og vil rette fokus på hvordan vi kan tilrettelegge for en bærekraftig byutvikling som i større grad ivaretar samspillet og sammenhengene mellom innbyggerne, sosiale praksiser og naturen i byen.

For det er i byene de største klima- og miljøutfordringene oppstår. Oslo huser mange innbyggere, og den økende befolkningen roper etter smarte løsninger. Men i Oslo har vi også et særlig ansvar for å ta vare på naturarven vår - vi huser også det rikeste biologiske mangfoldet i hele Norge!

Kan vi finne løsninger som ivaretar oss alle?

Mye tyder på at vi er på god vei, vi fikk tross alt æren. Men hundremeterskoger, parker og slåttemarker er både minkende og truet av fortettningspolitikken, og konsekvensene på naturmangfold, innbyggernes tilgang til rekreasjonsområder og trivsel har blitt neglisjert i byutviklingen. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor trapper vi opp aktiviteten, og deltar med spennende og informative arrangementer.

Du finner våre arrangementer på det ofesielle programmet til Miljøhovedstaden her, eller på vår Facebook-side

For å engasjere deg i den byøkologiske arbeidsgruppa vår kan du lese mer og ta kontakt her.