fedora

Foto: Jo Straube/Flickr.com.

Miljøvennlig hverdag

Jo flere som kjøper, bruker og lever miljøvennlig, jo mer miljøvennlig blir både marked og samfunn.

Stadig flere norske kommuner tilbyr gode sorterings- og returordninger. Det har gjort oss mer bevisst på om vi lar ting vi ikke lenger bruker bli til avfall eller om vi gir det lengre levetid.

Klimaproblemet har gjort sitt inntog i folks hverdag. Skal vi få ned utslippene, finnes det ingen enkel løsning. Hele infrastrukturen i samfunnet må endres, og det krever ikke bare at industrien, transportsektoren og oljeindustrien tar grep. Det krever også endringer i folks hverdag. Jo flere som tar miljøvennlige reisevalg, jo lavere klimagassutslipp og mindre lokal forurensning får vi.

Å leve miljøvennlig betyr også å ta vare på naturen rundt seg. Enten du liker å gå på ski, stelle i hagen eller fiske, har du muligheten til å ta miljøvennlige valg. Skismurning fri for kjemikalier, hagemøbler som ikke er laget av regnskogtømmer og å la være å fiske truede arter er bare noe av det du kan gjøre for å ta vare på miljøet. 

På disse sidene har vi samlet tips til hvordan du kan ta enkle grep i hverdagen som gjør at din samlede belastning på klimaet og miljøet senkes betraktelig.

 

Illustrasjonsfoto: Jo Straube/Flickr.com, CC BY-ND 2.0

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.06.2017

Grønne tips

Gravmyrt foto Selbe Lynn CC
21 farlige fremmede planter til salgs i Norge

Selger levende forurensning

06.07.2019

Plantasjen, Hageland og en rekke andre hagesentre selger fortsatt mange av de verste fremmede plantene, selv om de gjør stor skade i naturen. En undersøkelse Naturvernforbundet har gjennomført viser at 20 planter med «svært høy risiko» er til salgs i Norge. Nå krever Naturvernforbundet at det innføres forbud mot flere høyrisikoarter.

Tavarepå_aktiviteter_cropped

Storsatsing på en mer miljøvennlig hverdag!

24.06.2019

Naturvernforbundet har nok engang fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjekter som skal bidra til å redusere forbruk og gjøre det lettere for folk å leve mer miljøvennlig i hverdagen.

Filtarve Cerastium_tomentosum001 Foto Hugo

Unngå pøbelplanter i hagen

17.06.2019

Ettersøkte og farlege, men ofte vakre. Framande planter kan vera ein stor trussel for norsk natur. Slepp dei laus i naturen, kan dei spreie seg, presse bort sårbare artar og gjere stor skade. Her har vi samla nokon av dei verste "pøblane".

Spansk kjørvel

Framand art: Spansk kjørvel

Dei seinare åra har hundekjeksen fått selskap av ei plante som liknar mykje. Ser ein nærare på dobbeltgjengaren, så kan ein legge merke til at blada er litt grovare, mattare, lysare og er noko håra.

Skogskjegg

Framand art: Skogskjegg

Dei fleste som kjenner skogskjegg (Aruncus dioicus) veit at dette er ei ordentleg plante som det ikkje er noko tull med.

Blåhegg i blomst

Framand art: Blåhegg

Mispel er det ikkje, og ikkje søtmispel heller, sjølv om det er namn som er bruka om denne busken i lengre tid. Når busken blomstrar så kan ein kome i tankar om at han liknar hegg. Så har han blitt blåhegg, sidan fruktene er meir blåtona enn heggebæra.

Kompost

Kjøp torvfri jord

Visste du at mykje av plantejorda du finn på hagesentera slettes ikkje er jord, men opp til 100% torv? Torv er enkelt fortalt øydelagt myr. For å ta ut torv blir myrer drenert og torva gravd ut. Leveområdet til ei lang rekke dyr og plantar blir øydelagt og enorme mengder CO2 blir slept ut i atmosfæren.

Pallekarmar kopi

Dyrk din eigen mat

Den aller mest miljøvennlege maten er den du dyrkar sjølv, utan bruk av kunstgjødsel eller sprøytemedel. Dyrkar du sjølv kan du få kortreist, økologisk mat med ein minimal belastning på naturen. I tillegg smakar mat du har dyrka sjølv nesten alltid betre enn den du kjøper på butikken, og det er sannsynleg at matsvinnet vil gå ned.

Viser fra 1 til 8 av totalt 141 artikler

Relaterte tema